Gewijzigde belastingplannen Autobrief II

14 april 2016

Dinsdag 12 april 2016 zijn de belastingplannen van staatssecretaris Wiebes voor de jaren 2017 tot en met 2020 in de Tweede Kamer behandeld.

Tweede Kamer

Tijdens deze behandeling zijn twee amendementen op het wetsvoorstel aangenomen.

Het eerste amendement betreft een aanpassing van het bijtellingstarief voor zeer zuinige auto’s met een CO2 uitstoot van 1 – 50 gr/km in 2017 en 2018 en het handhaven van het halftarief in de motorrijtuigenbelasting voor deze categorie auto’s in 2019 en 2020.
Het tweede amendement betreft het niet afbouwen van de dieseltoeslag in de jaren 2017 tot en met 2020 en het verhogen van de voorgenomen afbouw van de BPM in dezelfde periode.

Leden van RAI Vereniging kunnen een samenvatting van de belastingplannen van staatssecretaris Wiebes inclusief de effecten van de recente wijzigingen downloaden. 


Contactpersoon
Eric-Jan van der Berg
Eric-Jan van der Berg
Beleidsadviseur
+31 20 504 4927