Bijtellingscategorieën

14-03-2016

Voor het privé-gebruik van een auto van de zaak moet belasting worden betaald.

auto's in stad

Korting
De jaarlijkse bijtelling bij de loon- en inkomstenbelasting (bijtelling LB/IB) van de zakelijke auto die ook privé gebruikt wordt, bedraagt 25% van de catalogusprijs van de auto. Afhankelijk van de CO2 uitstoot van de auto wordt een korting gegeven van 4- of 10-procentpunt (de zogenaamde 21% en 15% categorieën). Auto's die geen COuitstoten vallen in de 4% bijtellingscategorie.

 

Standaard leaseperiode
Auto’s houden overigens het bijtellingstarief voor een periode die gelijk is aan de standaard leaseperiode, rekenend vanaf het moment dat de auto voor het eerst op kenteken is gesteld. Het ministerie van Financiën heeft de standaard leaseperiode bepaald op 60 maanden.

Uitstootgrenzen
Voor de periode van 1 januari t/m 31 december 2016 gelden de volgende uitstootgrenzen voor benzine- en dieselauto's:

  • 4%: 0 gram CO2 per kilometer
  • 15%: 1 tot en met 50 gram CO2 per kilometer
  • 21%: 51 tot en met 106 gram CO2 per kilometer
  • 25%: 107 gram CO2 per kilometer of hoger

 

Vrijstelling
Er is een vrijstelling van de bijtelling voor zakelijke auto’s die niet meer dan 500 kilometer per jaar privé rijden. Wanneer minder dan 500 km privé wordt gereden en een sluitende rittenadministratie kan worden overlegd, dan bedraagt de bijtelling nihil. Om aan de bijtelling te ontkomen, moet de werknemer zelf aantonen dat er minder dan 500 kilometer privé is gereden in een jaar. Hiervoor moet een sluitende rittenadministratie worden overlegd met:

  • Begin- en eindstand van de kilometerteller per rit
  • Adres van vertrek en bestemming
  • Gereden route wanneer deze afwijkt van de meest gebruikelijke
  • Aard van de rit (zakelijk of privé)

 

Om te voorkomen dat de werkgever al maandelijks een inhouding verricht voor de bijtelling, kan de werknemer een ‘verklaring van géén privé-gebruik’ overleggen. Dit ontslaat hem echter niet van de verplichting tot het bijhouden van de rittenadministratie.

Bijtelling voor bestelauto’s (grijs kenteken)
De regels voor de bijtelling bij een bestelauto zijn over het algemeen gelijk aan die voor een personenauto. Bij de bestelauto moet men er echter rekening mee houden dat de grondslag voor de bijtelling wordt gevormd door de catalogusprijs inclusief de BTW en de BPM, ondanks dat de BTW doorgaans kan worden afgetrokken en de BPM feitelijk niet verschuldigd is wanneer de auto meer dan bijkomstig wordt gebruikt in het kader van de onderneming.

Gerelateerde dossiers