Regels teruggave BPM bij export aangescherpt

1 december 2015

Met ingang van 1 januari 2016 zijn de voorwaarden om BPM terug te vorderen bij export van een motorrijtuig aangescherpt. Er moet sprake zijn van een zogenaamde ‘duurzame inschrijving’ van het voertuig binnen een land binnen de EU/EER. Duurzaam heeft in dit geval echter niet zozeer betrekking op de termijn van inschrijving, maar op het kentekendocument dat is vereist.

Kentekenbewijs

Om fraude met de teruggave van BPM te voorkomen is in artikel 14a van de Wet BPM 1992 vastgelegd dat teruggave van de BPM bij export van motorrijtuigen voortaan alleen wordt verleend wanneer het geëxporteerde voertuig ‘duurzaam’ is ingeschreven in een ander land binnen de Europese Unie.

In de gevallen waarin toch een tijdelijk kenteken wordt aangevraagd omdat het voertuig bijvoorbeeld via Duitsland naar een ander EU-land wordt geëxporteerd, moet degene op wiens naam het motorrijtuig in Nederland was geregistreerd wachten met het terugvragen van de BPM tot het voertuig permanent is ingeschreven in het EU-land van eindbestemming. Dit moet dan wel gebeuren binnen de maximumtermijn van 13 weken waarbinnen het verzoek om teruggave moet worden gedaan.

Hieronder kunt u de voorbeelden downloaden van de Europese kentekendocumenten die volgens de Belastingdienst aan de voorwaarden voor een ‘duurzame inschrijving’ voldoen.

 


Contactpersoon
Eric-Jan van der Berg
Eric-Jan van der Berg
Beleidsadviseur
+31 20 504 4927