Fiets van de Zaak

De overheid wenst het fietsgebruik te stimuleren. Fietsen belast de luchtkwaliteit minder en kan zorgen voor minder drukte op de weg en in het openbaar vervoer. Bovendien brengt fietsen gezondheidsvoordelen met zich mee.

man in pak met bedrijfsfiets op weg naar werk

Op 1 januari 2020 is nieuwe wetgeving in werking getreden die het fiscaal een stuk eenvoudiger maakt om als werkgever een fiets aan een werknemer beschikbaar te stellen. 

Fietsregeling vanaf 2020
RAI Vereniging heeft een memorandum opgesteld over de regels die vanaf 1 januari 2020 van toepassing zijn als een werkgever aan zijn werknemer voor zowel zakelijke kilometers als privé kilometers een fiets ter beschikking stelt. De overheid merkt dit aan als een (met loonbelasting) belastbaar voordeel voor de werknemer: de werkgever telt een bedrag bij het fiscaal inkomen van de werknemer. Als van deze bijtelling sprake is hebben wij het hierna over de fietsregeling. 

De werknemer wordt overigens geen eigenaar van de fiets die hij beschikbaar gesteld krijgt. De werkgever koopt en betaalt de fiets, niet de werknemer. De fietsregeling gaat over de relatie werkgever-werknemer. De fietsregeling is een regeling in de loonbelasting en bepaalt dat er een forfaitaire bijtelling bij het inkomen van de werknemer moet plaatsvinden van 7% van de consumentenadviesprijs. Onder de fietsregeling vallen fietsen, e-bikes en speed pedelecs. Bij de fietsregeling horen ook andere fiscale regels dan de bijtelling in de loonbelasting: de werkgever krijgt ook te maken met BTW-regels en verwerkt de fiets in zijn fiscale boekhouding. Ook die aspecten vindt u terug in dit memorandum. (hieronder voor leden van de sectie Fietsen te downloaden)

Leasedatabase
RAI Vereniging heeft samen met Stichting DST en VWE Automotive een leasedatabase en website voor de bijtellingsregeling voor de fiets van de zaak ontwikkeld:https://www.bijtellingfietsvandezaak.nl/ . Deze website is de bron die de Belastingdienst gaat hanteren om de (historische) consumentenadviesprijs van een fiets kunnen controleren. Hierdoor hebben werknemers en werkgevers de zekerheid dat dit het bedrag is dat voor de daadwerkelijke bijtelling gebruikt wordt.
De database gebruikt als input de data die beschikbaar zijn in het platform DST (Digitaal Samenwerken in de Tweewielerbranche) en kan dus ook alleen data tonen van deelnemers van DST. De individuele deelnemer besluit of zijn data beschikbaar is voor de leasedatabase.


Contactpersoon
Sacha Boedijn
Sacha Boedijn
Sectiemanager Personenauto's en lichte bedrijfswagens | Zware bedrijfswagens
+31 20 504 4943