Gevolgen WLTP voor BPM

27 september 2018

Per september 2017 was het al verplicht de emissiemetingen voor nieuwe typegoedkeuringen uit te voeren volgens de nieuwe Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) die de NEDC testprocedure vervangt. Per september 2018 is het voor alle nieuwe personenauto’s verplicht geworden ze toe te laten volgens de WLTP.

verkeer

Dit heeft gevolgen voor onze op CO2-uitstoot gebaseerde autobelastingen. De nieuwe WLTP CO2-waarden wijken immers af van de huidige NEDC CO2-waarden, wat een complicerende factor is bij het omzetten van die belastingen. Invoering van WLTP heeft daarvoor dus rechtstreeks gevolgen.

Bijtelling 
Voor de fiscale bijtelling van de auto van de zaak vallen de gevolgen mee, aangezien vanaf 1-1-2017 alle auto’s onder de 22 of 4 procent bijtelling vallen. De uitstooteis van 0 gram CO2 om in aanmerking te komen voor 4 procent is zowel bij NEDC- als bij WLTP-testen gelijk (0=0). Alle andere auto’s (> 0 gram) betalen 22 procent en daarvoor heeft de omzetting van NEDC naar WLTP dus vrijwel geen effect (alleen de CO2-waarde en dus de consumentenprijs en kan gering verschillen).

BPM 
Voor de BPM zijn er wél gevolgen. Deze waren immers gebaseerd op de NEDC CO2-waardes en die zullen op een gegeven moment moeten worden omgezet naar WLTP-waardes.

Nu per 1 september alle nieuwe auto’s zijn toegelaten volgens de WLTP testmethodiek zou je kunnen veronderstellen dat de BPM op basis van de WLTP CO2-waarde berekend kan worden. We weten dat de WLTP CO2-waarde afwijkt van de NEDC CO2-waarde, omdat de cyclus waarin het verbruik en de CO2-waarde gemeten worden realistischer is. Echter dan moet wel bekend zijn hoeveel de WLTP CO2-waarde afwijkt van de NEDC CO2-waarde om de BPM conversie te kunnen doorvoeren. Daarom is TNO gevraagd dit te onderzoeken aan de hand van de geregistreerde nieuwe WLTP voertuigen.

Gelukkig worden bij nieuwe WLTP auto’s naast de WLTP-waarden ook nog de NEDC-waarden weergegeven, omdat in Europa op basis van de NEDC CO2-emissie waarden de Europese CO2-doelstellingen voor personenwagens zijn vastgelegd. Voorlopig kunnen we de BPM dus nog even bepalen op basis van de NEDC CO2-waarde, ook bij WLTP auto’s. Pas als er voldoende WLTP CO2-waarden van WLTP auto’s bekend zijn kan worden bepaald hoe we de BPM moeten corrigeren voor WLTP auto’s. Tot dusver zijn er echter nog onvoldoende WLTP auto’s geregistreerd om de correctie te kunnen bepalen.

Aanpassing in wet op BPM
In november 2016 is een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd inzake een ogenschijnlijk kleine, maar wel zeer belangrijke aanpassing in de wet op de BPM.
De wetswijziging regelt dat voor de nieuwe testcyclus WLTP het Nederlandse fiscale systeem tot nader orde blijft uitgaan van de NEDC CO2-waarde.

De wijziging is in nauw overleg met RAI Vereniging tot stand gekomen. RAI Vereniging is nog altijd in overleg met het ministerie van Financiën over de invoering van de WLTP en de gevolgen daarvoor voor Nederland. Introductie van WLTP mag niet leiden tot een situatie waarin twee grondslagen voor de BPM-vaststelling zouden kunnen gaan gelden. De verwachting is dat in 2020 een nieuwe aangepaste BPM-tabel kan worden ingevoerd waarin alleen nog maar WLTP CO2 emissiewaarden zullen zijn opgenomen.


Contactpersoon
Wout Benning
Wout Benning
Beleidsadviseur
+31 20 504 4965