Filter op:
 • t8-intelligent-transport-page.jpg

  Data, Informatie en Standaardisatie

  Het is duidelijk welk belang voor onze sector data en informatie binnen de wereld van de mobiliteit nu al hebben en in de nabije toekomst nog gaan krijgen. Het binnen de sector hebben van ...

 • verkeersknooppunt.jpg

  Provincies en andere lagere overheden

  Vrijwel alle provincies participeren in de programma’s Connecting Mobility en Beter Benutten en zoeken in toenemende mate de samenwerking met het bedrijfsleven.

 • logo rdw.jpg

  RDW

  Voertuigen met ITS-voorzieningen voldoen niet automatisch aan alle technische eisen die nodig zijn om op de weg toegelaten te worden.

 • trajectcontrole.jpg

  NDW (Nationale Databank Wegverkeergegevens)

  De NDW is het landelijke knooppunt van alle data die per provincie over voertuigbewegingen worden verzameld met sensoren in, naast en boven de weg.

 • VEXPAN.jpeg

  Parkeerorganisaties: VEXPAN

  Een voorbeeld van een concrete toepassing met verwachte toegevoegde waarde voor de weggebruiker door gebruik van ITS is het ontsluiten en bieden van parkeerinformatie aan bestuurders van...

 • europese vlaggen.jpg

  Internationaal: de Amsterdam Groep

  Naast de genoemde initiatieven binnen Nederland, hebben we ook te maken met ontwikkelingen vanuit het buitenland.

 • beterbenutten.png

  Programma ‘Beter Benutten’

  In het programma Beter Benutten (BB), ingesteld in 2001 en eveneens een initiatief van IenM, werken Rijk, regio en bedrijfsleven nauw samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s binnen...

 • Connecting Mobility.jpg

  Connecting Mobility

  Connecting Mobility (CM), een initiatief van IenM betreft een (beleids-)programma dat veel raakvlakken heeft met het programma Beter Benutten.

 • LOGO-AutomotiveNL.PNG

  AutomotiveNL

  AutomotiveNL, gevestigd op de Automotive Campus te Helmond, is een vereniging van ondernemingen/hightech bedrijven, die direct en indirect actief zijn binnen de automotive sector.

 • Ministerie IenM.jpg

  Overleg-tafels

  Mede op uitdrukkelijk verzoek van RAI Vereniging om enige helderheid in “wie praat nu met wie waarover en met welk doel?” rond ITS, heeft het ministerie van IenM recent een aantal 'tafels'...