Filter op:
 • LOGO-AutomotiveNL.PNG

  AutomotiveNL

  AutomotiveNL, gevestigd op de Automotive Campus te Helmond, is een vereniging van ondernemingen/hightech bedrijven, die direct en indirect actief zijn binnen de automotive sector.

 • digitaal.jpg

  Project MMD (Marktplaats voor Mobiliteitsdata)

  Een direct gevolg van projecten uit het Programma Beter Benutten is de inrichting van een Marktplaats voor Mobiliteitsdata (MMD).

 • Schultz_zelfrijdend.jpg

  Welke systemen vallen onder ITS?

  In het wegverkeer wordt al veel gebruik gemaakt van moderne informatie- en communicatietechnologieën, zowel langs de kant van de weg als in het voertuig. Deze technologieën worden doorgaans...

 • t8-intelligent-transport-page.jpg

  Data, Informatie en Standaardisatie

  Het is duidelijk welk belang voor onze sector data en informatie binnen de wereld van de mobiliteit nu al hebben en in de nabije toekomst nog gaan krijgen. Het binnen de sector hebben van ...

 • automatisch rijden.jpg

  Effecten van ITS toepassingen

  Bij de effecten van ITS-toepassingen op mobiliteit bestaan hoge verwachtingen. ITS-toepassingen zorgen er voor dat steeds meer partijen zich zullen begeven op het gebied van mobiliteit en de...

 • Ministerie IenM.jpg

  Overleg-tafels

  Mede op uitdrukkelijk verzoek van SIMS om enige helderheid in “wie praat nu met wie waarover en met welk doel?” rond ITS, heeft het ministerie van IenM recent een aantal 'tafels' ingericht...

 • Connecting Mobility.jpg

  Connecting Mobility

  Connecting Mobility (CM), een initiatief van IenM betreft een (beleids-)programma dat veel raakvlakken heeft met het programma Beter Benutten.

 • logo rdw.jpg

  RDW

  Voertuigen met ITS-voorzieningen voldoen niet automatisch aan alle technische eisen die nodig zijn om op de weg toegelaten te worden.

 • connectedcar.jpg

  DITCM

  DITCM staat voor “Dutch Integrated Testsite for Cooperative Mobility” en is net als AutomotiveNL gevestigd op de Automotive Campus te Helmond.

 • TalkingTraffic.png

  Regiegroep ITS & Smart Mobility

  De Regiegroep ITS & Smart Mobility is een orgaan waar overheid en bedrijfsleven trachten regie te voeren op het thema “Verkeersinformatie en Verkeersmanagement in relatie tot ITS” en de...