Advanced Driver Assistant Systems (ADAS)

Advanced Driver Assistant Systems (ADAS), rijtaak-ondersteunende voorzieningen, zijn op steeds meer moderne auto’s te vinden. Vaak affabriek, als onderdeel van een optiepakket of omdat de klant er actief om heeft gevraagd.

ADAS

Deze systemen kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan verkeersveiligheid van inzittenden en medeweggebruikers, maar ook aan doorstroming en het milieu.

Uit recent onderzoek van Connecting Mobility onder ca. 1.400 zakelijke rijders is echter gebleken dat veel automobilisten onvoldoende weten dat dergelijke systemen op hun auto zitten en ze onvoldoende gebruiken. De maatschappelijke belangstelling voor ADAS-voorzieningen is de afgelopen maanden fors gestegen.

Op 12 december jl. heeft daartoe een zogenaamde Dragons Den plaatsgevonden met enerzijds beslissers en anderzijds inhoudelijk deskundigen van een aantal relevante maatschappelijke partijen op het gebied van ADAS. Het doel was om concrete afspraken met elkaar te maken over acties om de bekendheid van ADAS een aanzienlijke boost te geven.  RAI Vereniging speelde hierin een belangrijke rol.

De positie van RAI Vereniging is duidelijk: onze leden fabriceren en leveren voertuigen met ADAS-voorzieningen. Door meer bekendheid (en gebruik) van ADAS, leveren onze leden en hun voertuigen een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke thema’s verkeersveiligheid, doorstroming en milieu. 

Op 24 januari 2018 heeft mede op initiatief van RAI Vereniging, een bijeenkomst plaatsgevonden van alle meest relevante partijen, die het afgelopen jaar redelijk versnipperd actief zijn geweest zijn rondom bekendheid en gebruik van ADAS. Het doel van deze meeting was om voortaan vanuit één agenda gezamenlijke actie collectief op te trekken met bijbehorende acties.  Deze partijen waren ook al grotendeels betrokken bij de hiervoor genoemde Dragons Den. Denk naast RAI Vereniging aan BOVAG, ANWB, VNA, CBR, SWOV, Vereniging Zakelijke Rijders, Hogeschool Arnhem/Nijmegen.

Concrete actie begint met duidelijke antwoorden op vragen als: wat verstaan we onder ADAS (eenduidige omschrijving), welke zijn er bij welk merk, hoe betrouwbaar zijn deze, waar kan ik vinden wat er op “mijn” auto zit, etc. Vervolgens wordt behandeld welke betrokken partijen met welke boodschappen en/of hulpmiddelen moeten worden benaderd om ADAS-voorzieningen breed geïntroduceerd én gebruikt te krijgen. De deelnemers aan het collectief leveren ieder hun bijdrage aan deze opgave.

RAI Vereniging houdt uiteraard nauw contact met haar leden over haar rol en positie in het collectief, de acties en de resultaten.