Connecting Mobility

Connecting Mobility (CM), een initiatief van IenM betreft een (beleids-)programma dat veel raakvlakken heeft met het programma Beter Benutten.

Connecting Mobility

Connecting Mobility is fysiek ondergebracht bij Rijkswaterstaat, maar kent een eigen directie. De looptijd van CM is tot 2023 en beoogt meer beleidsmatige transities te bewerkstelligen om de reiziger beter geïnformeerd op weg te helpen (en te houden). Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor het bedrijfsleven. Beschikbaarheid, bruikbaarheid en betrouwbaarheid van data en informatie ten behoeve van mobiliteit, zijn voor CM een belangrijk aandachtspunt. 

In dat kader worden momenteel vele proeven en projecten uitgevoerd in Nederland maar ook internationaal. Om die reden is van belang dat onze sector goed is aangesloten bij dit programma. Op de website van Connecting Mobility is een overzicht opgenomen van afgeronde, lopende en voorgenomen projecten.