DITCM

DITCM staat voor “Dutch Integrated Testsite for Cooperative Mobility” en is net als AutomotiveNL gevestigd op de Automotive Campus te Helmond.

connected car

DITCM is een samenwerkingsplatform voor coöperatieve mobiliteit. Het gaat hierbij om de toepassing van slimme systemen waardoor auto's, en binnenkort ook motorfietsen, met elkaar en hun omgeving kunnen communiceren. Zo kunnen voertuigen veiliger, sneller en comfortabeler door het verkeer gaan, waardoor files worden tegengegaan en het milieu wordt gespaard.

Test- en innovatieomgeving
Zo’n twintig bedrijven, wegbeheerders en kennisinstellingen uit het mobiliteitsdomein realiseren samen in de regio Helmond een permanente test- en innovatieomgeving voor slimme verkeerssystemen. De bedoeling is om samen te programmeren, ontwikkelen, testen en te investeren om sneller nieuwe oplossingen te realiseren in het kader van verkeersmanagement, ITS en coöperatieve systemen.