Effecten van ITS toepassingen

Bij de effecten van ITS-toepassingen op mobiliteit bestaan hoge verwachtingen. ITS-toepassingen zorgen er voor dat steeds meer partijen zich zullen begeven op het gebied van mobiliteit en de keuzes die door de weggebruiker op dat terrein gemaakt worden.

automatisch rijden

De reden voor de toename van het aantal partijen dat zich op het terrein van onze mobiliteitssector begeeft, is betrekkelijk eenvoudig: mobiliteit en de weggebruiker worden in toenemende mate beïnvloed door technische mogelijkheden tot connectiviteit, het hebben van de goede informatie op het juiste moment en in de juiste vorm. Dit trekt nieuwe aanbieders aan. Een aantal van die partijen is nu al actief om de weggebruiker op diverse manieren te beïnvloeden.

Vormen van beïnvloeding door de diverse partijen kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

Voertuigkeuze:
fiscale invloed vanuit de overheid, maar ook van uiteenlopende partijen die in de digitale wereld steeds meer tussen de sector en de consument in kruipen, zoals leveranciers van branchevreemde aftermarket producten zoals multimodale reisplanners.

Voertuiggebruik:
de overheid speelt een belangrijke aanjagende rol bij het organiseren van partijen rond voertuiggebruik in relatie tot bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Met de programma’s Beter Benutten en Connecting Mobility (IenM, RWS) is een groeiend aantal bedrijven en instellingen actief om op de één of andere wijze de weggebruiker te bereiken door enerzijds data van hem en zijn voertuig te onttrekken en hem anderzijds met uiteenlopende connected diensten, informatie en andere vormen van toegevoegde waarde aan te reiken voor zijn mobiliteitswensen.
Hierbij valt te denken  aan reisplanners, verkeersinformatie, parkeerinformatie, maar ook ritregistratiesystemen en verzekeringen op basis van gebruik van het voertuig en gedrag van de berijder (UBI; ‘Usage Based Insurance’).

Voertuigconditie:
data afkomstig van het voertuig zoals technische conditie en voorvallen via CAN-bus, OBD-stekker en apps. Data over voertuiggebruik en voertuigconditie bieden ook interessante nieuwe mogelijkheden voor bijv. fleet management, verzekeren (denk aan captives) op basis van gebruik van het voertuig en gedrag van de berijder (UBI, ofwel ‘Usage Based Insurance’).

Verkeersinformatie: 
verkeersinformatie of snelheidsbeperkingen vanaf de wegkant in het voertuig brengen (denk bijvoorbeeld aan een ‘branded’ versie van Flitsmeister).

Verkeersmanagement:
o.a. incidentmanagement (denk aan een ‘branded’ versie samen met een provider van verkeersinformatie).

In onderstaande film vertellen experts uit publieke en private sector in vogelvlucht over de Nederlandse Smart Mobility aanpak. De film is een coproductie van Connecting Mobility, Beter Benutten, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en de Innovatiecentrale.