Internationaal: de Amsterdam Groep

Naast de genoemde initiatieven binnen Nederland, hebben we ook te maken met ontwikkelingen vanuit het buitenland.

Europa

Wat doen OEM’s en welke mogelijkheden heeft Nederland op het gebied van standaardisatie? Wat is al Europees gestandaardiseerd? Wat zijn de voorschriften en wensen vanuit de EU binnen onder meer de Europese ITS-richtlijn?

Amsterdam Groep
Een belangrijke samenwerkingsorganisatie hierbij is de Amsterdam Groep, waarbinnen de “Corridor Rotterdam-Frankfurt-Wenen” wordt vormgegeven. Hier werken autofabrikanten, internationale wegbeheerders, tol-bedrijven en enkele grote Europese steden nauw samen om vorm te geven aan ITS.

In de eerste fase van deze Corridor gaat het met name om verkeersinformatie en incidenten op moderne wijze bij de bestuurder in het voertuig te brengen. In een tweede fase wordt ook aandacht geschonken aan meerdere (commerciële) toepassingen .