Parkeerorganisaties: VEXPAN

Een voorbeeld van een concrete toepassing met verwachte toegevoegde waarde voor de weggebruiker door gebruik van ITS is het ontsluiten en bieden van parkeerinformatie aan bestuurders van auto’s.

VEXPAN

De grote beheerders van (particuliere) parkeergarages zijn verenigd in de VEXPAN.