Programma ‘Beter Benutten’

In het programma Beter Benutten (BB), ingesteld in 2001 en eveneens een initiatief van IenM, werken Rijk, regio en bedrijfsleven nauw samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s binnen Nederland over weg, water en spoor te verbeteren.

Beter Benutten

Gezien de eerste positieve resultaten is eind 2014 besloten het programma voort te zetten tot eind 2017. Van 2014 tot en met 2017 ligt de nadruk in het programma Beter Benutten vooral op maatregelen die reizigers in staat stellen op een slimme manier snel en veilig op de plek van bestemming te komen door beter gebruik te maken van de bestaande infrastructuur.

In de periode 2015-2017 zijn de inspanningen er vooral op gericht om geslaagde projecten op te schalen naar landelijk niveau, zo mogelijk met elkaar te integreren en (mede daardoor) een bestendig karakter bereiken. De participerende partijen richten zich samen in belangrijke mate op de ontwikkeling van multimodale reis(-informatie) diensten en de inzet van in-car technologie.