Project MMD (Marktplaats voor Mobiliteitsdata)

Een direct gevolg van projecten uit het Programma Beter Benutten is de inrichting van een Marktplaats voor Mobiliteitsdata (MMD).

digitaal

Het doel hiervan is om inzichtelijk te maken “wie welke data in welke vorm op gebied van mobiliteit in de aanbieding heeft”en onder welke condities deze data ter beschikking kunnen worden gesteld. Het gaat hier om zowel open data van de overheid, als data van private partijen.

Daarnaast kunnen partijen zich met een zoekopdracht melden op de MMD, voor data die zij voor een bepaalde toepassing zoeken. Dit alles, om marktwerking en innovatie rondom nieuwe mobiliteitsdiensten te bevorderen.

Voor een goede gateway naar en van deze MMD, is een relevante en goed werkende infrastructuur van groot belang. De MMD kan daar een belangrijke rol bij spelen.