RDW

Voertuigen met ITS-voorzieningen voldoen niet automatisch aan alle technische eisen die nodig zijn om op de weg toegelaten te worden.

RDW logo

Denk hierbij aan Zelfrijdende Voertuigen. Om een dergelijk voertuig op de weg toegelaten te krijgen, is een toelatingsprocedure op maat nodig. De nieuwe technologieën en functionaliteiten in voertuigen moeten eerst getest worden op de juiste en betrouwbare werking. Het vertrouwen in de veiligheid en functionele werking moet telkens zijn aangetoond.

Stapsgewijs
Dit proces gaat in stappen. Van schriftelijke beoordeling en risicoanalyse naar testen op een afgesloten testomgeving. De volgende stap is het onder voorwaarden toestaan van proeven op de openbare weg, met een ontheffing.

Daarnaast onderzoekt de RDW ook de gevolgen en mogelijkheden van ITS voor bijvoorbeeld de APK. Enerzijds heeft ITS gevolgen voor de zogenaamde Permanente Eisen, maar anderzijds wordt ook bekeken of delen van de APK met ITS online kunnen worden afgehandeld.