Regiegroep ITS & Smart Mobility

De Regiegroep ITS & Smart Mobility is een orgaan waar overheid en bedrijfsleven trachten regie te voeren op het thema “Verkeersinformatie en Verkeersmanagement in relatie tot ITS” en de wijze waarop dit in het voertuig bij de berijder wordt gebracht.

car to car communicatie

Het is van belang dat de rol en positie van de mobiliteitssector op dit vlak goed wordt vertegenwoordigd.