Rijkswaterstaat (RWS)

Rijkswaterstaat is in toenemende mate een belangrijke partner voor onze sector.

Rijkswaterstaat

Zo beheert RWS alle hardware boven en naast de weg voor verkeersinformatie en verkeersmanagement (matrixborden, DRIP’s, etc.). Op relatief korte termijn wil RWS hiervan af en de informatie (digitaal) direct in het voertuig bij de berijder brengen.
RWS vormt de belangrijkste link voor Nederland voor internationale initiatieven op dit vlak en onderhoudt nauwe contacten met onder andere de auto-industrie en overige Europese wegbeheerders. Het is derhalve van belang dat RWS door onze sector goed gevoed wordt om de juiste prioriteiten in te brengen.

RWS speelt een belangrijke rol op het gebied van nationale en internationale standaardisatie en vormt voor de sector een belangrijke partner aan de Tafel voor Standaardisatie.