Smart Mobility Community for Standards & Practices

12 maart 2018

Medio 2017 is in samenwerking tussen het ministerie van I&W, Connecting Mobility en DITCM Innovations, de Smart Mobility Community for Standards & Practices, hierna de Community, opgericht, als vervolg op de zogenaamde Ronde Tafels die in de jaren daarvoor actief waren op het gebied van Smart Mobility.

Smart Mobility Community

De Tafels waren actief op thema’s als Juridische Vraagstukken (incl. Privacy), Security, Human Factor, Architectuur en Standaarden en hebben tal van bruikbare (kennis)producten opgeleverd voor partijen die actief (willen) zijn op gebied van Smart Mobility. Deelnemers aan de Tafels waren personen uit het veld van kennis/wetenschap, bedrijfsleven en overheid; ofwel: de Triple Helix.  RAI Vereniging was actief aan minimaal 3 Tafels.

Op basis van een evaluatie van de Ronde Tafels, eind 2016, is vastgesteld dat er nog steeds behoefte is aan kennis en concrete producten om partijen te ondersteunen die met Smart Mobility aan de gang willen of al zijn. Er is echter besloten om te kiezen voor een andere opzet, die uitgaat van een concrete werkagenda, op basis van beleidskeuzes van het ministerie van I&W, ontwikkelingen in de EU en investeringsprogramma’s  van bepalende industriële partijen. Hierdoor is een betere sturing op de processen mogelijk.

De partijen die voorheen actief waren aan de Ronde Tafels, waaronder RAI Vereniging, hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan deze werkagenda waardoor deze kan rekenen op een royaal draagvlak.

De werkagenda is opgebouwd rondom vraagstukken rondom zeven thema’s:

 1. Impact van Slimme Mobiliteit
 2. Architectuur & Interoperabiliteit
 3. (Cyber-)security
 4. Juridische vraagstukken
 5. Data uit voertuigen
 6. Menselijk gedrag
 7. Acceptatie van verkeersmanagementvraagstukken


De agenda is uitdrukkelijk een werkagenda en moet concrete producten opleveren die projecten, overheden en bedrijfsleven ondersteunen bij het uitwerken van  hun gezamenlijke inspanningen om de introductie van Slimme Mobiliteitsoplossingen te versnellen. Voorbeelden van op te leveren producten zijn:

 1. Richtlijnen en handreikingen
 2. Architecturen
 3. Standaarden, afsprakensets
 4. Lessons learned
 5. Overzichten en relevante publicaties
 6. Gezamenlijke standpunten (white- en positionpapers)


RAI Vereniging is actief op vrijwel alle bovengenoemde thema’s en dus ook nauw aangesloten bij de Community. Vanwege deze positie is RAI Vereniging bij uitstek in de gelegenheid om concrete vragen en behoeftes van haar leden op de agenda te zetten en samen met de Community te zoeken naar oplossingen in het belang van onze leden. 

De Community beschikt over een eigen website, waar veel te vinden is over lopende nationale en internationale projecten, opgeleverde producten van de Ronde Tafels.