VID (Verkeers Informatie Dienst)

De VID, onder andere bekend van nieuwsbulletins op radio en televisie, is een voorbeeld van een partij die actief informatie maakt met data rondom voertuigbewegingen.

VID

Er zijn er echter meer.

De VID participeert in de hiervoor genoemde Regiegroep ITS en krijgt daarmee een beeld van de data en informatie die dergelijke commerciële partijen mogelijk zouden kunnen uitwisselen met onze sector.