VID (Verkeers Informatie Dienst)

De VID, onder andere bekend van nieuwsbulletins op radio en televisie, is een voorbeeld van een partij die actief informatie maakt met data rondom voertuigbewegingen.

VID

Gerelateerde dossiers