Welke systemen vallen onder ITS?

In het wegverkeer wordt al veel gebruik gemaakt van moderne informatie- en communicatietechnologieën, zowel langs de kant van de weg als in het voertuig. Deze technologieën worden doorgaans aangeduid met de verzamelnaam Intelligente Transportsystemen (ITS).

Schultz zelfrijdende auto

ITS heeft als doel het verkeer veiliger, betrouwbaarder, efficiënter en milieuvriendelijker te maken. ITS-systemen combineren de informatie van de weggebruiker, de infrastructuur en het voertuig om de mobiliteit van personen en goederen te verbeteren.

ITS-systemen kunnen we als volgt indelen:

A. Voertuigsystemen waarbij er géén interactie is met gegevensbronnen buiten het voertuig,
zoals systemen die voorkomen dat op een onveilige manier aan het verkeer wordt deelgenomen zoals bijvoorbeeld ACC (Adaptive Cruise Control), LDWS (Lane Departure Warning System), maar ook een navigatiesysteem behoort tot deze categorie.  

B. Wegkantsystemen waarbij er géén interactie is met gegevens van individuele voertuigen,
zoals monitoring van passerende voertuigen door middel van camera’s en weglussen.  

C. Systemen waarbij er wél interactie is tussen individuele voertuigen, hun berijder en andere gegevensbronnen,
zoals tussen voertuigen onderling of tussen voertuig en wegkant.

Deze categorie is het meest intelligent, omdat deze toepassingen de mogelijkheid hebben de actuele omstandigheden, bijvoorbeeld weersomstandigheden, tijdelijke snelheidslimieten, de exacte positie van een voertuig, gevaarlijke situaties, terug te koppelen aan de individuele bestuurder.  
Deze categorie is bovendien in staat om nieuwe vormen van dienstverlening mogelijk te maken die voor onze sector zeer relevant zijn, zoals connectie tussen voertuig en het back-office van het voertuigbedrijf m.b.t. het gebruik en onderhoud. Andere mogelijkheden betreffen bijvoorbeeld actuele parkeerinformatie en op maat gemaakte informatie over ketenmobiliteit (mogelijke combinaties van vervoer binnen één reis).  

Vooral de categorie zoals genoemd onder C is voor leden van RAI Vereniging zeer relevant.

Snelweg A58
Een praktijkvoorbeeld is de proef op de snelweg A58 met auto’s voorzien van technologie om spookfiles te voorkomen. Voor dit project, dat eind mei 2015 van start is gegaan, zijn diverse marktpartijen geselecteerd die de proef vorm geven. De proef, die onderdeel is van de plannen van minister Schultz van IenM om steeds meer slimme technologie te gebruiken om onder meer de doorstroming in het verkeer te verbeteren, staat daarmee ook open voor deelname door merkorganisaties van RAI Vereniging.

Zoals eerder aangegeven, bestaat er ook buiten onze eigen sector toenemende belangstelling voor ITS. Een voorbeeld daarvan is de verzekeringsbranche die via de toepassing black box in staat wordt gesteld de verzekerde mobilist te stimuleren tot gewenst gedrag via bijvoorbeeld de verzekeringspremie.