Goedkeuringsprocedure in stappen

De goedkeuringsprocedure ziet er als volgt uit:

logo rai keurmerk fietsverlichting algemeen

De aanvrager dient een aanvraag in bij het secretariaat van de Stichting RKF met het daarvoor bestemde aanvraagformulier.
Uw aanvraag kunt u richten tot:
Stichting RKF
t.a.v. M. Kremer
Postbus 74800
1070 DM Amsterdam
Tel: 020-5044942

- Na het indienen van een aanvraag ontvangt u relevante basisinformatie zoals de technische eisen, de statuten en het gebruikersreglement van de Stichting, kosten voor gebruikersrecht, de kosten van het testen bij het voorgeschreven testhuis DEKRA en de procedure.

- De indiener gaat akkoord met de gebruikersovereenkomst die aan hem gestuurd wordt.

Bij een individuele aanvraag dient de aanvrager de verlichting in bij de DEKRA. Hiervoor moeten per te keuren type 2 lampjes worden ingediend. De aanvrager betaalt de kosten voor testen rechtstreeks aan de DEKRA.
Uw dient zich te richten tot:
DEKRA Certification B.V.
t.a.v. W. van Laarhoven
Utrechtseweg 310
Postbus 5185
6802 ED Arnhem
tel: 026-3562502

Bij een collectieve aanvraag dient de aanvrager de verlichting in bij de Stichting RKF. Hiervoor moeten per te keuren type 2 lampjes worden ingediend. De aanvrager betaalt de kosten voor testen rechtstreeks aan de DEKRA.
Uw aanvraag kunt u richten tot:
Stichting RKF
t.a.v. M. Kremer
Postbus 74800
1070 DM Amsterdam
Tel: 020-5044942

- De DEKRA stuurt het testrapport met de testresultaten en de conclusie of het type in aanmerking mag komen voor 1, 2 of 3 sterren, naar de aanvrager. Bij een positief testresultaat ontvangt het RKF-secretariaat een copy van het testrapport.
- Het secretariaat geeft het certificaat en de stickers uit.
- Het secretariaat publiceert op www.keurmerkfietsverlichting.nl  de type verlichting dat een keurmerk heeft ontvangen.
- De aanvrager ontvangt een factuur van de Stichting om een jaar gebruik te mogen maken het dragen van het keurmerk.
- Het secretariaat vraagt 2 keer per jaar het aantal verkochte eenheden in Nederland op bij de houder van het keurmerk. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden niet aan het bestuur of derden verstrekt (zelfde werkwijze als bij keurmerk ART voor de sloten)

Een aantal keer per jaar zal een uitvraag gedaan worden door de Stichting om de verlichting gezamenlijk aan te bieden aan het testhuis. Gezamenlijk indienen kan, als aan de voorwaarden wordt voldaan, een korting in de testkosten betekenen.
De lampen die getest moeten worden, moeten in dat geval gestuurd worden naar de stichting RKF. 

Terug naar Keurmerk Fietsverlichting