Keurmerk Laadkleppen (LPK)

Laadkleppen worden intensief gebruikt en zijn daardoor onderhevig aan slijtage. Een defect kan leiden tot vertraging of erger; de vereiste veiligheid kan in gevaar komen.

LPK goederen logo

Regelmatig controleren en onderhouden van de laadklep is volgens de Arbo-wet verplicht. Werkgevers zijn tenslotte verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werknemers.

Verplicht keuren en onderhouden
Minimaal één keer per jaar dient de laadklep te worden gekeurd, maar als een fabrikant vindt dat er vaker gekeurd moet worden, dan is dát de norm. Dat kan aan de hand van het LPK (Laadkleppen Periodieke Keuring) Keurmerk. Want dankzij dit keurmerk is de veiligheid van de laadklep beter gewaarborgd.

Deskundige keuring
Voor deskundige keuring, onderhoud en reparaties kan men terecht bij bedrijven die zijn aangesloten bij het LPK Keurmerk. Wanneer een laadklep het LPK Keurmerk draagt, betekent dit het volgende:

De laadklep wordt jaarlijks gekeurd. De keuring wordt uitgevoerd door een speciaal opgeleide keurmeester. De laadklep voldoet aan alle eisen die zijn opgenomen in de LPK checklist. Regelmatige steekproeven door een onafhankelijke instantie garanderen de kwaliteit van het LPK Keurmerk.

Keuringsbewijzen: goed bewaren
Als een laadklep is goedgekeurd, worden de volgende keuringsbewijzen afgegeven:

  • Sticker voor op de laadklep
  • Checklist met alle keuringspunten
  • Registratie van de keuring in het onderhoudsboek van de laadklep

Bij eventuele controle moeten de keuringsbewijzen getoond kunnen worden. Bovendien zijn de keuringsbewijzen belangrijke documenten voor de verzekeringsmaatschappij.

De deelnemende LPK bedrijven zijn te vinden op de website van het LPK Keurmerk.


Contactpersoon
Tom van Steijn
Tom van Steijn
Sectiemanager RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4991
Monique Loose
Monique Loose
Secretaresse
+31 20 504 49 90