Keurmerk Rongen

1 juli 2020

RAI CarrosserieNL wil de verkeersveiligheid in het wegvervoer verbeteren door het risico op het verlies van lading te verkleinen. Daarom heeft RAI CarrosserieNL een keurmerk ontwikkeld voor het keuren van rongen en rongbussen.

Keurmerk Rongen

Volgens Europese normering
Sinds 2018 bepaalt de Europese Commissie dat vervoerders extra aandacht besteden aan de oorzaken van ladingverlies. Hiervoor is een nieuwe richtlijn in werking getreden. In deze richtlijn wordt ook gekeken naar de sterkte en stijfheid van de bevestigingssystemen, de zogenaamde rongen en rongbussen. Deze richtlijn geldt voor alle bedrijfswagens, aanhangwagens en opleggers met een minimaal toelaatbaar gewicht van 3.500 kg. Op moment dat de rongen en rongbussen niet aan de Europese norm voldoen, loopt de ondernemer het risico beboet te worden. De norm is vastgelegd in EUMOS 40511.
Met het Keurmerk Rongen hebben vervoerders de garantie dat de rongen en rongbussen op hun voertuigen voldoen aan de EUMOS 40511-norm.

In de richtlijn EUMOS 40511 is een testmethode opgenomen. Met behulp van deze testmethode kan de blokkeringscapaciteit van de rongen en rongbussen bepaald worden. ESTL NV is één van de weinige partijen die bekend is met EUMOS 40511 testen. In samenwerking met ESTL NV heeft RAI CarrosserieNL de meest voorkomende maten rongen, rongbussen en rijtjes rongbussen in kaart gebracht en getest. Alle geteste rongen en rongbussen zijn ondergebracht onder het keurmerk Rongen.

Als de rongen en rongbussen voldoen aan de EUMOS 40511-norm wordt een ‘cijfer’ in de rongen geslagen. Daarnaast wordt het voertuig voorzien van een sticker met hetzelfde ‘cijfer’ als in de rongen. Ook ontvangt de eigenaar een certificaat met VIN-code, zodat bij controle kan worden aangetoond dat de rongen zijn gecertificeerd en voldoen aan de EUMOS 40511-norm.

Meer informatie of deelnemen
Om vervoerders de garantie te kunnen bieden dat de rongen en rongbussen op hun voertuigen voldoen aan de Europese normering kunnen leden van RAI CarrosserieNL gebruikmaken van het Keurmerk Rongen. Bent u geïnteresseerd, stuur dan een mail naar carrosserienl@raivereniging.nl.

Voortuigen lichter dan 3500 kg?
Voor voertuigen lichter dan 3500 kg biedt RAI CarrosserieNL het keurmerk RAI aanhangwagenkeuring voor lichte aanhangwagens aan. Lees meer over dit keurmerk >


Contactpersoon
Jasper Burgers
Jasper Burgers
Beleidsadviseur RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4993