Dierenvervoer

Voertuigen die bestemd zijn voor het vervoer van levende dieren (kortweg VLD) moeten aan een aantal eisen voldoen om onnodig letsel of lijden tijdens het transport te voorkomen.

Dierentransport

Deze eisen gelden alleen voor voertuigen waarmee veetransporten worden verricht die langer duren dan 8 uur en zijn afhankelijk van de te vervoeren diersoorten.

De RDW voert de inrichtingskeuringen voor deze voertuigen uit. Bij de eerste toelating van het VLD-voertuig wordt op deze inrichtingseisen gecontroleerd en vervolgens om de vijf jaar. Het voertuig dat voldoet aan de eisen, krijgt een certificaat dat vijf jaar geldig is. Iedere vijf jaar moet het voertuig opnieuw gekeurd worden. In de meeste gevallen gaat het om bedrijfsauto’s of aanhangwagens. Ook containers en schepen voor het vervoer van dieren worden aan de eisen getoetst en krijgen een certificaat. 

In de regeling houders van dieren (hieronder te downloaden) wordt verwezen naar verordening 1-2005. Daar zijn onder andere de eisen opgenomen waaraan de voertuigen en de aanhangwagens moeten voldoen waarin dieren worden vervoerd. 

De RDW registreert de keuringsgegevens van VLD-voertuigen die in Nederland zijn gekeurd. U kunt het VLD-certificaat opvragen dat bij uw voertuig hoort en een aantal gegevens van het voertuig inzien, zoals de diersoorten waarvoor het voertuig gekeurd is.

Meer informatie:
www.rdw.nl/VLD
www.veetransporteurs.nl
www.nvwa.nl

Vervoer van paarden
Door een groot aantal Europese organisaties is een brochure opgesteld over de richtlijnen voor het vervoer van paarden. (hieronder te downloaden)