Filter op:
 • gas-to-liquid.jpg

  GTL

  De term GTL staat voor Gas-To-Liquid. Dit wordt algemeen gebruikt voor de chemische omzetting van aardgas naar (synthetische) dieselolie.

 • 7D0V7057.jpg

  Wat wordt verstaan onder Schoon (luchtkwaliteit)?

  Behalve CO2-emissies ontstaan bij de verbranding in de motor ook andere emissies. Een aantal hiervan wordt als schadelijk gezien voor de gezondheid.

 • auto's in stad.jpg

  Diesel

  De kwaliteit van dieselbrandstof is de laatste decennia sterk verbeterd, vooral door de verlaging van het zwavelgehalte en het aandeel polycyclische koolwaterstoffen. Daardoor vermindert de...

 • IMG_0170.jpg

  Biodiesel

  Biodiesel wordt voornamelijk geproduceerd uit plantaardige oliën en vetten zoals koolzaad-, zonnebloem- of sojaolie, uit gebruikte (frituur)oliën en vetten of dierlijk afval (vetten).

 • LPG.jpg

  LPG

  LPG (Liquified Petroleum Gas) is een brandstof die ook zijn toepassing kent in het busvervoer.

 • bio lpg.jpg

  Bio-LPG

  De eigenschappen van bio-propaan zijn vergelijkbaar zijn met de traditionele propaan waardoor dit nieuwe product zonder problemen kan worden gebruikt in alle bestaande LPG-installaties.

 • IMG_1715.jpg

  Aardgas (CNG en LNG)

  Compressed Natural Gas (CNG), oftewel gecomprimeerd aardgas, wordt al langer toegepast in het wegverkeer en in de scheepvaart. Wereldwijd rijden al miljoenen voertuigen op CNG.

 • Power_to_Gas.jpg

  Power-to-Gas

  Power-to-Gas is een energieopslagtechniek waarbij elektrische energie omgezet wordt in chemische energie in de vorm van gas. Gas is immers gemakkelijker op te slaan dan elektriciteit.

 • waterstofbus-RET.jpg

  Elektriciteit en Waterstof

  Een aanzienlijke Tank-To-Wheel uitstootreductie is mogelijk via elektrificatie. Dat kan via batterij-elektrische aandrijving of via brandstofcel-elektrische aandrijving.

 • Hybride_bus klein.jpg

  Hybride

  Een hybride aandrijflijn bestaat uit een verbrandingsmotor in combinatie met één of meerdere elektrische motoren.