LPG

LPG (Liquified Petroleum Gas) is een brandstof die ook zijn toepassing kent in het busvervoer.

LPG

Mix
De basis van LPG is een mix van diverse gassen, voornamelijk butaan en propaan. Deze gassen komen vrij bij de raffinage van olie en bij de productie van andere brandstoffen. In ruwe vorm is LPG in feite een restproduct van de olieverwerkende industrie.

Makkelijk verkrijgbaar
LPG kan in Nederland op bijna 1.900 tankstations worden getankt.