ADAS Alliantie introduceert ‘het ADAS Woordenboek’

9 november 2020

In de strijd tegen de wildgroei van benamingen van Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) presenteert de ADAS Alliantie vandaag ‘het ADAS Woordenboek’. Dit is een lijst met voor elk - veel voorkomend - rijhulpsysteem een standaard naam en een korte omschrijving van de werking van het betreffende systeem. Nu hebben vergelijkbare systemen soms verschillende namen en verschillende systemen juist vergelijkbare namen. Dat leidt tot verwarring en onbegrip bij consumenten en organisaties die met ADAS te maken hebben.

Op dit moment hebben vergelijkbare systemen soms verschillende namen en verschillende systemen juist vergelijkbare namen. Dat leidt tot verwarring en onbegrip bij consumenten en organisaties die met ADAS te maken hebben.

Eenduidige communicatie

Het idee achter de nu geïntroduceerde lijst is dat voortaan elke organisatie die met ADAS te maken heeft, zoveel mogelijk communiceert met deze termen, te beginnen bij  de deelnemers van de ADAS Alliantie zelf. Zo wordt meer duidelijkheid gecreëerd voor iedereen die zich bezighoudt met bijvoorbeeld ontwikkeling, bediening, reparatie, onderhoud, herstel en recycling van ADAS. En uiteindelijk draagt die duidelijkheid weer bij aan de doelstelling die vastgelegd is in het ADAS Convenant: het veilige gebruik van slimme rijhulpsystemen verhogen.

Beïnvloeding rijgedrag

Dat onduidelijkheid over ADAS benaming het gedrag van automobilisten beïnvloedt, blijkt uit recent onderzoek van de AAA Foundation for Traffic Safety. Dit onderzoek werd uitgevoerd onder bestuurders van voertuigen die zijn voorzien van bepaalde ADAS- rijhulpsystemen die voertuigacceleratie combineren met remmen en sturen en waarvan de naam suggereert dat het om een 'geautomatiseerde' rijervaring gaat. Gebleken is dat bestuurders, die van dergelijke systemen gebruik maken, de neiging hebben om veiligheidsbeperkingen over het hoofd te zien. En dat terwijl de bestuurder altijd de verantwoordelijkheid draagt voor het voertuig dat hij bestuurt en dus altijd alert moet zijn om te kunnen ingrijpen.

Het ADAS Woordenboek is voortgekomen uit een werkgroep, die bestaat uit beleidsmakers van Euro NCAP, RAI Vereniging, BOVAG, ANWB, RDW, Ministerie van IenW en Rijkswaterstaat. De namenlijst is gebaseerd op die van Euro NCAP en is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar op www.adasalliantie.nl


Downloads