Van 4 naar 2 wielen in de stad

18-11-2013

De grote steden blijven de komende jaren flink groeien. Dit biedt kansen voor de stedelijke mobiliteit om zich duurzaam te ontwikkelen. De auto past steeds minder goed in de stad, (elektrische) fietsen en e-scooters bieden hier een uitstekend alternatief voor.

Elektrische scooter

Veel steden weren de auto al met hoge parkeertarieven, autoluwe straten en woonerven. Hiermee wordt een deel van de files, luchtvervuiling en parkeerproblemen voorkomen maar de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden blijven onder druk staan. De ontwikkeling naar een duurzame stad vraagt om een echte transitie: Van 4 naar 2 wielen in de stad!

Goed alternatief
De e-scooters en fietsen vormen een aantrekkelijk alternatief voor de auto voor afstanden tot 20 kilometer; ze nemen weinig ruimte in, zijn zuinig, betaalbaar en schoon. Op de fietspaden zie je dat de e-scooter en fiets populair zijn bij de consument. Politici en bestuurders hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan de positieve introductie van de e-scooter. De eerste fase is geslaagd! Nu is het tijd dat politici en bestuurders zich inzetten om ruim baan te maken voor de 2-wielers in en naar de stad!

Initiatiefnemers
RAI Vereniging, Natuur & Milieu en de Nederlandse Stichting Geluidshinder pleiten dan ook voor heldere doelstellingen van steden voor 2-wieler in plaats van 4-wieler kilometers. Wij roepen de politiek en bestuurders op om de e-tweewielers voorrang te geven in de stad en uiteindelijk te groeien naar een visie op volledig elektrisch. 

Van 4 naar 2 wielen in 5 stappen:

Maak ruim baan voor 2-wielers
Verbreed de fietspaden in steden. Het gebruik van 2-wielers in steden is de afgelopen jaren met meer dan 40% toegenomen. Ook zijn er steeds meer verschillende voertuigen, zoals de brede bakfiets. De infrastructuur voor 2-wielers is hier nauwelijks op aangepast. Ontwikkel daarnaast de komende vier jaar 10 e-freeways naar de grote steden.

Meer parkeerruimte voor 2-wielen
Maak meer, ruime en veilige parkeerplaatsen voor 2-wielers in de stad.

Geef voorrang aan 2-wielers in de stad
Geef in het verkeers- en vervoersbeleid expliciet aandacht aan 2-wielers. Het toenemende aantal 2-wielers en de huidige variatie tussen 2-wielers (in snelheid en afmeting), vraagt om aangepast beleid. Er moet rekening gehouden worden met de verkeersveiligheid voor 2-wielers door uniformiteit van weginrichting, veilige rotondes en kruispunten en 2-wielerpaden zonder verkeersdrempels. Met een goede doorstroming van 2-wielers naar en in de steden benutten we de kansen voor de bereikbare en leefbare stad optimaal.

Naar het werk op 2-wielen
Maak samen met bedrijven in de stad afspraken over het bevorderen van woon-werkverkeer op 2 wielen. Bevorder het gebruik van e-scooters en fietsen als alternatief voor de lease-auto. Bedenk nieuwe oplossingen zoals het verhuren van e-scooters en fietsen bij transferia.
Geef als gemeente samen met de ambtenaren het goede voorbeeld. Stimuleer het gebruik van 2 wielen met fiscale maatregelen voor woon- werkverkeer. Ook een persoonlijk mobiliteitsbudget kan het gebruik van e-scooters en fietsen bevorderen.

Geef de e-scooter de toekomst
Verbeter de veiligheid op het fietspad door structureel te controleren op snelheidsovertredingen en het opvoeren van scooters. Door de overlast van een kleine groep scooterrijders aan te pakken, worden de leefbaarheid en veiligheid in de stad vergroot en het imago van scooterrijders verbeterd. Maak reclame voor de e-scooter bij jongeren met behulp van opstapdagen en initiatieven als Electric Heroes. Maak met de grote steden, provincies en branche een grote oud voor nieuw regeling, om benzinescooters in te ruilen voor scooters. 

Downloads