Hoofdbestuur RAI Vereniging

Het Hoofdbestuur (HB) van RAI Vereniging is belast met het besturen van de vereniging. In het Hoofdbestuur hebben zitting: de algemeen voorzitter van RAI Vereniging en minimaal vier en maximaal zes leden van RAI Vereniging.

Amtrium

De directeur van RAI Vereniging,  Olaf de Bruijn, is ambtelijk secretaris van het Hoofdbestuur.

Aangezien de secties binnen RAI Vereniging een grote mate van zelfstandigheid hebben, is het Hoofdbestuur weliswaar formeel belast met het besturen van de vereniging, maar in de praktijk opereert het op afstand als bewaker van de algemene en formele belangen van RAI Vereniging.

Als zodanig houdt het Hoofdbestuur toezicht op de ontwikkelingen binnen de secties, geeft het sturing aan de algemene belangenbehartiging en behartigt de belangen die RAI Vereniging heeft in de aan haar verbonden ondernemingen.

Het Hoofdbestuur van RAI Vereniging bestaat op dit moment uit zes personen en zij zijn allen in november 2016 aangetreden.

We stellen hen hieronder graag kort aan u voor.


   Algemeen Voorzitter: dr. S. (Steven) R.A. van Eijck
Steven van Eijck is sinds december 2014 algemeen voorzitter van RAI Vereniging. Hij is tevens voorzitter van de sectie Personenauto’s & Lichte Bedrijfswagens. Steven vervult en vervulde een groot aantal functies bestuursfuncties bij maatschappelijke organisaties, zoals de New Mobility Foundation, de Maatschappelijke Alliantie, de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik. In het eerste kabinet Balkenende was Steven staatssecretaris Financiën. Sinds september 2018 is Steven Kroonlid van de Sociaal Economische Raad.

   Bestuurslid: Maurice Geraets - NXP Semiconductors
Maurice Geraets is Managing Director NXP Nederland en vanuit NXP betrokken bij diverse automotive en smart mobility initiatieven in Nederland en Europa. Uit die context draagt Maurice belangrijke kennis aan op het gebied van smart mobility en ICT. Een terrein waarop de ontwikkelingen in de mobiliteit razendsnel gaan.

   Penningmeester: Eric Louwman - Louwman Group B.V.
Eric Louwman is de penningmeester binnen het hoofdbestuur. In het dagelijks leven is Eric President van de Louwman Group, die onder andere importeur is van Toyota, Lexus en Suzuki in Nederland. Daarnaast is de Louwman Group actief op een breed scala van mobiliteitsinitiatieven en diensten.

   Bestuurslid: Ron Snoeks – Snoeks Automotive B.V.
Ron Snoeks is CEO van Snoeks Beheer. Snoeks Automotive is toeleverancier aan de auto-industrie met het leveren van inrichtingsmodules aan vrijwel alle bestelwagenfabrikanten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nieuw-Vennep. Snoeks produceert over de hele wereld en beschikt in Tsjechië over een eigen assemblage- en distributiecentrum.

  Bestuurslid: Janus Smalbraak - Pon Holdings B.V.
Janus Smalbraak is CEO van Pon Holdings, een van Nederlands grootste familiebedrijven. Pon levert hoogwaardige producten en oplossingen, ontwikkelt en produceert fietsen en heeft engineering oplossingen in diverse marktsegmenten. De onderneming opereert in een groot aantal markten, van personen- en bedrijfswagens en fietsen, tot vorkheftrucks, banden, wegenbouw- en grondverzetmachines, generatoren en totaaloplossingen voor de scheepvaartindustrie. Haar merkenportfolio bestaat uit onder andere Gazelle-fietsen, MAN trucks en een groot aantal automerken als Volkswagen, ŠKODA, Audi, SEAT, maar ook Porsche, Lamborghini en Bentley. Daarnaast is hij lid Raad van Commissarissen IMCD, lid Raad van Advies Gilde Buy Out Partners en lid Raad van Advies CVC Capital Partners.

   Bestuurslid: Paul Zekhuis - AutoBinck Group N.V
Paul Zekhuis is CEO van AutoBinck Group. Het omvormen van deze van oudsher auto-importeur tot een brede speler op het gebied van mobiliteit en mobiliteitsdienstverlening is wat hem dagelijks bezighoudt. Bij zijn aantreden als hoofdbestuurslid gaf hij aan een sterke parallel te zien in de ambities van RAI Vereniging en de innovatie- en verbredingsambities van AutoBinck.

Contact
De leden van het Hoofdbestuur staan graag in contact met de leden van RAI Vereniging. U kunt hen dan ook benaderen met vragen en suggesties via het mailadres hoofdbestuur@raivereniging.nl.