Coronavirus

27 juli 2020

Het coronavirus (COVID-19) heeft grote impact op het bedrijfsleven en onze samenleving. Maatregelen volgen elkaar snel op. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en op de hoogte te houden van de meest actuele ontwikkelingen, heeft RAI Vereniging deze informatiepagina voor u beschikbaar.

Actueel

27 juli

 • Nederlanders lijken zich langzamerhand aan te passen aan de beperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt. Ze oordelen positiever over thuiswerken dan ze aan het begin van de crisis deden. Daarnaast verwachten ze vaker te blijven thuiswerken als de crisis voorbij is. Een deel verwacht structureel minder te gaan reizen met het ov en het vliegtuig. Aldus blijkt uit KiM-onderzoek. Klik hier.

20 juli

 • CDA, SGP en GroenLinks trekken zich het lot aan van motorzaken die omzetverlies lijden door corona. Vorige week dienden Kamerleden van deze fracties schriftelijke vragen in over de TVL-regeling (tegemoetkoming vaste lasten) en zij bleken oog te hebben voor de noden van de branche. Klik hier.

16 juli

 • De Denktank Corona van de SER en de planbureaus hebben oog voor mobiliteitsontwikkelingen als belangrijke schakel in het vormgeven van beleid gedurende de coronacrisis. IenW monitort de mobiliteitsontwikkelingen nauwgezet. Klik hier.

Klik voor eerdere berichten hier>>

Protocollen

 • Coronaprotocollen carrosserie- en trailerbranche zijn nu beschikbaar. Klik hier
 • Sectie RAI Equipment heeft een handleiding voor keuren/installeren (op locatie) in coronatijd opgesteld. (onderaan de pagina te downloaden) Dit is een aanvulling op het coronaprotocol voor de mobiliteitssector.
 • Brancheorganisaties, opleiders, vakbonden en specialisten in de mobiliteitssector hebben een branchebreed corona-protocol voor de mobiliteitssector opgesteld, dat veilig, hygiënisch en ‘corona-proof’ werken in de aangesloten sectoren moet garanderen. Klik hier.

Specifieke informatie voor leden RAI Vereniging

 • Ondernemers aangesloten bij OOC kunnen voor HR-vragen terecht bij een regionale HR-adviseur. Klik hier voor meer informatie.
 • De APK-steekproeven gaan gewoon door, RDW heeft maatregelen genomen om dit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over de beperkte dienstverleningen van de RDW.
 • De stickers behorende bij de keurmerken worden door ons verzonden op maandag, woensdag en vrijdag. De steekproeven voor LPK-keuringen zullen gewoon uitgevoerd worden. TÜV meldt dat ALK-LLS-steekproeven zo veel mogelijk door gaan met inachtname van RIVM-richtlijnen en met goedkeuring van het bedrijf waar de steekproef is.

Meldpunt RAI Vereniging
Wij willen graag vinger aan de pols houden tegen welke praktische problemen u aanloopt en waar mogelijk de helpende hand bieden. Om die reden hebben wij een meldpunt geopend voor leden. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 020 5044949 of via mail coronameldpunt@raivereniging.nl.

Lopende acties RAI Vereniging en resultaten

 • Versoepel coronaregels voor touringcarbedrijven: volgens RAI Vereniging kunnen passagiers met een mondkapje mede dankzij moderne luchtventilatiesystemen net zo veilig in een touringcar worden vervoerd als in een vliegtuig of een ov-bus. Klik hier. => Inmiddels is bekendgemaakt dat per 1 juli touringcars inderdaad niet langer aan de anderhalvemetermaatregel behoeven te voldoen, mits passagiers een mondkapje dragen en triage plaatsvindt. Wel wordt reizigers afgeraden lange reizen te maken.
 • Verlaging eisen voor automobilisten om op een lichte motorfiets te mogen rijden. De motor sluit goed aan bij de wens voor meer individueel vervoer in de 1.5m samenleving, zonder dat het risico op files te veel toeneemt. Klik hier.
 • Uitbreiding van SBI-codes voor toegankelijkheid tot de TOGS voor meer sectoren die door de coronacrisis zijn getroffen, zoals de fietsen-, brommer- en motorbranche. => Voor fietsen en brommers is dit inmiddels geregeld, het uitsluiten van de motorbranche lijkt een vergissing die nog rechtgezet kan worden.
 • Meer Europese samenwerking bij opstarten mobiliteitsindustrie. Klik hier. => De minister van IenW heeft zich hiervoor uitgesproken in een Europees topoverleg over opstart van de economie en mobiliteit
 • Aandacht voor de al dan niet gemotoriseerde tweewieler als oplossing in de anderhalvemetermaatschappij. => diverse websites hebben hun content aangepast en ook in officiële overheidscommunicatie wordt nu rekening gehouden met de rol van deze voertuigen.       
 • Oproep meer ruimte voor experimenten met super eco combi’s.
 • Steun aan OV-bedrijven voor investeringen in duurzaam vervoer: RAI Vereniging wil dat OV bedrijven financieel worden gestimuleerd om te blijven investeren in schone en zuinige bussen. RAI Vereniging vreest dat als gevolg van de Coronacrisis, lopende OV concessies worden verlengd en OV bedrijven daardoor langer met het huidige materieel blijven doorrijden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de reductie van de uitstoot van schadelijke emissies en CO2, maar blijven hierdoor ook broodnodige investeringen uit die de busfabrikanten en toeleveranciers hard nodig hebben om te overleven.
 • Uitvoerbaarheid ondernemersregelingen: RAI Vereniging heeft in haar contacten met VNO-NCW en het ministerie het belang benadrukt dat de ondernemersmaatregelen tot zo min mogelijk administratieve lasten mogen leiden en zo goed mogelijk toegankelijk zijn voor de bedrijven die er gebruik van willen maken. => Dit heeft geleid tot een regeling voor bedrijven die last hebben van seizoensinvloeden en alsnog openstellen van de regeling wanneer een onderdeel van een fiscale eenheid omzetverlies lijdt.
 • Borgstelling aan bedrijven: banken brengen (veel te) hoge provisie in rekening à Inmiddels is het garantiebudget voor de BMKB verhoogd en wordt de bekritiseerde provisie waar ondernemers mee te maken krijgen gehalveerd van 3,9 procent naar 2 procent.  Naast de uitbreiding van de BMKB en de GO-regeling komt er een garantstelling van in totaal 12 miljard euro aan kredietverzekeringen in de vorm van een herverzekering uit te werken. Tot slot komen er overbruggingskredieten (€100 miljoen) via de regionale investeringsmaatschappijen (ROM’s) voor jonge, innovatieve en snelgroeiende bedrijven die in de problemen dreigen te komen.
 • Uitstel afdracht lasten: RAI Vereniging werkt samen met haar sociale partners en de ministeries aan maatregelen om ervoor te zorgen dat betalingen en afdracht van bepaalde lasten. => Inmiddels is geregeld dat ondernemers drie maanden uitstel van bpm-afdracht kunnen krijgen, en onder bepaalde voorwaarden zelfs meer.
 • Einddata restantvoorraadregeling: minister Van Nieuwenhuizen erkent in het gesprek met RAI Vereniging de problemen die voor importeurs en fabrikanten van onder meer personenauto’s, motoren, scooters en lichte en zware bedrijfsvoertuigen ontstaan als gevolg van de einddata restant voorraadregeling. Op verzoek van RAI Vereniging heeft de minister dit in Brussel met de Europese Commissie besproken. Inmiddels heeft de RDW dit probleem ook opgepakt.
 • Openhouden van bedrijven door bieden van voldoende veiligheid voor personeel en klant. => Inmiddels zijn diverse protocollen gereed en in gebruik en was het niet nodig bedrijven te sluiten.

Veel gestelde vragen

RAI Vereniging krijgt veel vragen van ondernemers over onder meer ARBO zaken, financieel en personeel. In bijgaand overzicht treft u de meest gestelde vragen met antwoorden aan. Klik hier

Overheidsregelingen voor getroffen ondernemers

De overheid heeft een groot aantal maatregelen getroffen om de economische gevolgen voor ondernemers als gevolg van de coronacrisis te beperken. 
Op de sites van de KvK, VNO-NCW en de Rijksoverheid staat relevante informatie voor ondernemers die zowel in Nederland als internationaal actief zijn. Bekijk daar veel gestelde vragen en een overzicht van regelingen die momenteel van kracht zijn om ondernemers die getroffen worden door het coronavirus, te helpen. Ook hebben VNO-NCW, MBK-Nederland, KvK en PZO-ZZP gezamenlijk een Corona-loket geopend waar ondernemers terecht kunnen met vragen.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste websites met informatie en duiding van de maatregelen:

 • Eind juni opent de TVL: de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Met deze regeling stelt de overheid mkb-bedrijven, die getroffen zijn door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19, in staat hun vaste lasten te betalen. Klik hier.
 • Bereken hoe corona-regelingen jouw onderneming helpen: de Corona Calculator van VNO-NCW en MKB-Nederland is daar een handige tool voor. Klik hier.
 • Welke regels en formules gelden er allemaal als het gaat om de NOW 1.0? Lees het in deze handreiking voor ondernemers.
 • De NOW 2.0 biedt ondernemers opnieuw een tegemoetkoming in de loonkosten van personeel. Dit keer voor de salariskosten over de maanden juni, juli en augustus 2020. De NOW 2.0 lijkt zeer op de NOW 1.0., maar tussen de twee regeling is ook een aantal belangrijke verschillen. Klik hier.
 • Op 20 mei werd het Corona-noodpakket 2.0' bekend gemaakt, met onder meer  uitstel bpm en regeling voor seizoensinvloeden. Klik hier.
 • Aanvragen Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kan bij het UWV. Klik hier.
 • Op het KvK Coronaloket en de site van VNO-NCW vind u een uitgebreid overzicht van alle voor ondernemers beschikbare noodmaatregelen: klik hier voor het KvK Coronaloket en klik hier voor VNO-NCW.
 • Voor nader duiding van de maatregelen en een uitgebreide lijst met veel gestelde vragen kunt u ook terecht op de website van de Rijksoverheid. Klik hier.
 • Voor de mogelijkheden omtrent uitstel betaling aan de Belastingdienst klik hier en voor uitstel waterschapsbelasting klik hier.

Corona op de werkvloer

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar
 • Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

FOCWA, RAI Vereniging, FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie hebben coronaprotocollen opgesteldvoor de carrosserie- en trailerbranche. In deze sectorbrede richtlijnen staan duidelijke gedragsregels voor het werk in en buiten de werkplaats die het mogelijk moeten maken om ten tijde van de coronacrisis veilig en verantwoord door te werken. Klik hier.

Op de site van MKB-Nederland kunt u een handreiking downloaden met belangrijke informatie over hoe u als ondernemer veilig kunt omgaan met het virus op de werkvloer. Klik hier voor de handreiking.

Op de site van het RIVM vindt u de meest actuele informatie over de maatregelen die zijn afgekondigd om het Corona virus te bestrijden en staat een totaaloverzicht van het Corona virus in Nederland. Klik hier.

Op de site van Rijksoverheid staat een protocol voor bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten, en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis. Klik hier.