CPB decemberraming: lagere eurokoers en olieprijs bevorderen economisch herstel in 2015

11-12-2014

De economische groei trekt volgend jaar aan tot 1,5% bbp.

Hoewel het herstel broos blijft, groeit vooral de consumptie volgend jaar harder dan dit jaar. De werkgelegenheid neemt toe, de werkloosheid daalt naar 6,5%. De inflatie blijft laag, in lijn met de Europese prijsontwikkeling. De kans op langdurige deflatie is gering. Dit concludeert het Centraal Planbureau in haar recente decemberraming voor de jaren 2014 en 2015.

De euro is in de afgelopen maanden 7% minder waard geworden ten opzichte van de dollar. Daarbij zijn de olieprijzen 30% gedaald. Beide ontwikkelingen zijn gunstig voor de Nederlandse economie. De uitvoer profiteert van de verbetering van de concurrentiepositie en de consumptie neemt toe, mede door de lagere energieprijzen.

De economische groei stimuleert de werkgelegenheid bij bedrijven. Daar staat tegenover dat de werkgelegenheid bij de overheid en in de zorg nog afneemt in 2015, terwijl de beroepsbevolking toeneemt. Per saldo resulteert een lichte daling van de werkloosheid van 6,75% in 2014 naar 6,5% volgend jaar.

De inflatie blijft laag, mede onder invloed van de dalende olieprijzen. Zowel dit jaar als volgend jaar komt de inflatie uit op 1%. U kunt de volledige decemberraming van het CPB downloaden.