CPB: Nederlandse economie groeit dit jaar 2%, volgend jaar 2,4%

11-08-2015

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft op dinsdag 11 augustus een voorlopige raming gepubliceerd ten behoeve van de afronding van de besluitvorming over de ontwerpbegroting en het belastingplan van 2016, die op Prinsjesdag worden gepresenteerd.

Volgens het CPB groeit de Nederlandse economie dit jaar met 2,0% en volgend jaar met 2,4%. De groei wordt volgend jaar ondersteund door de reeds aangekondigde lastenverlichting van 5 miljard euro die in de raming is verwerkt. De werkloosheid daalt volgend jaar naar 6,7% en het overheidstekort naar 1,5% bbp.

De binnenlandse bestedingen zijn belangrijk voor de groei van de Nederlandse economie. De consumptie van huishoudens profiteert van de groei van de reële lonen en de extra lastenverlichting in 2016. De investeringen in woningen en overige vaste activa trekken aan.

Met de aantrekkende economie neemt ook de werkgelegenheid dit en volgend jaar toe. Zo groeit de werkgelegenheid in de marktsector in 2015 met 1,0% en in 2016 met 1,3%. De werkloosheid daalt naar 620.000 dit jaar en 600.000 personen volgend jaar. De inflatie in Nederland neemt volgend jaar toe tot 1,1% onder invloed van de aantrekkende economie.

Het overheidstekort neemt dit jaar af tot 2,1% bbp en volgend jaar tot 1,5% bbp. Het voortgaande economische herstel heeft een positief effect op de belastinginkomsten, terwijl er minder uitgaven zijn voor werkloosheidsuitkeringen en in 2015 door bezuinigingen op met name de zorg.