ING - Groeimotor logistiek koelt af

16-09-2016

De volumegroei in de transport- en logistieksector houdt aan. Naar verwachting groeit de vraag vanuit opdrachtgevers in 2016 en 2017 met gemiddeld 1,8%. Toch is het beeld niet onverdeeld positief. Waar de volumegroei per saldo doorzet, lijken de gouden jaren in de sterker groeiende logistieke dienstverlening voorbij. Dit beperkt het potentieel voor de toekomst. Dit blijkt uit het vooruitzicht transport en logistiek van ING Economisch Bureau. (hiernaast te downloaden)

Sterk binnenland zorgt voor groter vrachtvolume in het wegtransport
De transport- en logistieksector profiteert van de opbloeiende Nederlandse economie. Dit is vooral te merken in het wegtransport, waar de aantrekkende bouwproductie en toenemende consumentenbestedingen drijvende krachten zijn.  

Zwakke handel drukt internationale logistieke activiteit
Terwijl het binnenland er beter voor staat, ontwikkelt de internationale vraag naar transport- en logistiek zich minder royaal. Dit is te wijten aan de zwakke internationale handel. De Nederlandse exportgroei komt meer uit diensten en de goederenhandel groeit minder snel. Dit is terug te zien bij bedrijven die actief zijn in de havens.  

Groeimotor van de sector draait minder snel
Ook structureel wordt de sector afgeremd. Logistieke dienstverleners profiteerden van sterke exportgroei en uitbesteding door verladers, maar dat neemt nu af. Logistieke dienstverleners groeiden de afgelopen vijftien jaar met gemiddeld jaarlijks 3% twee keer zo snel als gemiddeld, maar door de minder snel groeiende handel en minder uitbesteding is dat nu voorbij.

Vooral digitalisering zorgt voor uitdagingen
Digitalisering verandert productketens ingrijpend en zorgt ervoor dat opdrachtgevers meer zelf kunnen. Logistiek is zelfs een cruciaal onderdeel van online retailers. Logistieke dienstverleners zullen moeten investeren in grotere geautomatiseerde warehouses, ICT en analysekwaliteit om in de digitale wereld het verschil te kunnen blijven maken.