ING Vooruitzicht - Transport en logistiek houdt snelheid vast in 2016

18-12-2015

De transport- en logistieksector heeft de vaart er in 2015 ingekregen. In 2016 kan het groeitempo van 3% (volume) naar verwachting worden vastgehouden. Internationaal is het beeld wisselend positief. De logistieke vraag vanuit handelshuizen groeit sterker dan vanuit de industrie. Tegelijkertijd ontwikkelt de behandeling en belevering van consumentengoederen zich gunstig, zowel nationaal als in de buurlanden. De wegtransportsector profiteert het meest van de aantrekkende economische groei in Nederland. Structureel blijft logistieke dienstverlening dé groeimarkt.

snelweg
Wegtransport laat mineurfase achter zich

De binnenlandse markt blijft in 2016 een vliegwiel voor het wegtransport en daarmee is de sector uit het dal. De groei in vrachtvolume komt uit op 2,6% bij 3,5% meer omzet. De dalende rentabiliteit heeft een keerpunt bereikt en zal naar verwachting ook in 2016 licht verbeteren, maar hiervoor zullen de tarieven wel moeten stijgen. Het perspectief voor de Nederlandse wegtransportsector is terug. Internationaal verliest de sector nog steeds marktaandeel, maar in de cirkel van 300 km rondom de standplaats is de vraag nu sterker.  

Logistieke diensten sterkste groeier
Logistieke dienstverleners zien het volume in 2016 naar verwachting met 3,5% toenemen. Structurele groei blijft komen van uitbesteding door onder andere retailers en specialistische verladers, maar die zijn wel kritischer. De logistieke dienstverlening is vooral succesvol in procesinnovatie en weet zo bovengemiddelde waarde te creëren. Innovatie in de dienstverlening gebeurt nog te weinig en de concurrentie het hoofd te bieden is nog een van de grootste uitdagingen.  

Groei in volume betekent niet automatisch verbetering van de winstgevendheid
Machiel Bode, ING sectormanager transport en logistiek: “Met de terugkeer van volumes komt niet automatisch prijsherstel tot stand en zijn rendementen dus sterk afhankelijk van de operationele efficiency van de inzet van mensen en middelen. De markt vraagt ook om continue verbeteringen. Om dat mogelijk te maken zullen transport en logistiek ondernemers in 2016 moeten doorgaan met investeren in ICT en in medewerkers om de juiste management informatie te kunnen genereren”.

Het hele rapport is hiernaast te downloaden.