ING Vooruitzicht Automotive: Vergrijzing stuwt wagenpark

23-11-2015

Het totaal aantal registraties van nieuwe personenauto’s stijgt in 2015 naar verwachting tot 435 duizend, dankzij de zakelijke markt. Naast het feit dat een hogere vervangingsvraag vanuit deze markt een stimulans vormt, is het ook de aanscherping van de bijtelling (per 2016) die 2015 extra registraties brengt.

Belangrijk is dat de zakelijke markt zorgt voor de afzet van relatief dure auto’s. Dit leidt tot een sterke groei van de omzet, waarbij het niveau van 2011 wordt benaderd. Met name richting het einde van het jaar zullen veel nieuwe auto’s worden geregistreerd.

Dit betekent echter dat 2016 een trage start zal kennen. Ondanks verder economisch herstel houdt ING Economisch Bureau daarom vast aan haar raming van 415 duizend registraties in 2016. 

De hele publicatie is hiernaast te downloaden.