ING Vooruitzicht Sectoren

05-02-2016

Alle Nederlandse bedrijfssectoren groeien in 2016. Met een volumegroei van vier procent zijn de bouw en de zakelijke dienstverlening koplopers. De detailhandel en horeca profiteren van de toenemende koopkracht en het vertrouwen onder consumenten. De zorg laat als enige sector geen groei zien en groeit door eerdere bezuinigingen pas weer in 2017. Dit stelt het ING Economisch Bureau in het Vooruitzicht Sectoren.

statistieken
Groei zet door in zakelijke dienstverlening

Ook in 2016 blijven de omzetten in de zakelijke dienstverlening flink toenemen. Naar verwachting ligt het volume eind 2016 acht procent boven dat van voor de crisis in 2008. Uitzendbureaus en de reisbranche laten de hoogste groei zien. Digitalisering drukt de volumes bij advocaten en accountants. Daartegenover staat een grotere vraag naar advisering bij fusies en overnames. De cloud is voor IT bedrijven een belangrijke drijfveer. De bestedingen aan cloudsoftware namen in 2015 met ruim 60% toe ten opzichte van 2013.  

Bouw: groei remt af

De fors aantrekkende nieuwbouw van woningen zorgde voor geheel 2015 voor een flinke toename van het bouwvolume. Eind 2015 lijkt de groei toch wat af te remmen. Zo kromp het volume in oktober en liet november maar een schamele groei zien ten opzichte van een maand eerder. Weinig nieuwe bouwlocaties maar vooral bouwbedrijven die een gecontroleerde groei willen doormaken lijken hiervoor de belangrijkste oorzaken. De orderboeken zijn echter nog altijd goed gevuld en zorgen ook in 2016 voor flinke groei.  

Wegtransport & groothandel hebben wind in de rug

Vooral het wegtransport en de binnenvaart profiteren van de aantrekkende binnenlandse vraag. Internationaal actieve logistieke bedrijven zien de markt op dit moment per saldo beperkt groeien. Op Europa en de Verenigde Staten gerichte bedrijven presteren daarbij relatief goed. De prijsdruk blijft groot maar dalende brandstofprijzen geven enigszins lucht. Olie gerelateerde groothandels kampen daarentegen met lagere de omzetten door de gedaalde olieprijs. Voor groothandels actief in andere segmenten staan de seinen wel op groen. De voorziene omzetgroei is het sterkst in de segmenten bouwmaterialen en ICT apparatuur.  

Hiernaast kunt u het hele rapport downloaden.