Strategieonderzoek Fietsdetailhandel 2011-2016

05-07-2013

Uit de resultaten van het Strategisch Onderzoek Fietsdetailhandel- en herstelbranche 2011-2016 blijkt dat er zich donkere wolken samenpakken boven de markt.

Fietsenstalling station

Minder fietsenzaken
Volgens onderzoekers Rob Meijer en Ube van der Ham wordt de consument door de teruglopende koopkracht de komende jaren meer prijsbewust. Daardoor neemt de prijsdruk in de winkels toe en de loyaliteit van de klanten snel minder als ze elders korting kunnen krijgen.
Hierdoor neemt zowel de margedruk als de concurrentie toe en worden ook de financieringsmogelijkheden een stuk lastiger. Het aantal fietsenzaken zal teruglopen en de afstand tussen koplopers en achterblijvers wordt groter. De onderzoekers sluiten niet uit dat het aantal zaken wordt gehalveerd.

Gezond en milieuvriendelijk imago
Toch is er niet alleen maar slecht nieuws, de fiets blijft namelijk wel een goed, gezond en milieuvriendelijk imago houden. Hierdoor is het een prima alternatief in het mobiliteitsvraagstuk van de overheid. Ook zijn er in de toekomst genoeg kansen voor ondernemers. Voorwaarde is wel dat de ondernemers nu duidelijke keuzes maken en actie ondernemen.

Leden van RAI Vereniging kunnen het gehele rapport downloaden. (eerst inloggen)