Nationaal netwerk

RAI Vereniging beschikt over een uitgebreid netwerk binnen de mobiliteitssector en heeft zitting in (besturen van) verschillende organisaties.

ANWB
Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB. 

ARN
De Stichting Auto Recycling Nederland (ARN) faciliteert leden van RAI Vereniging in hun wettelijke taak tot het verantwoord verwerken van producten die aan het einde van hun lifecycle zijn. RAI Vereniging heeft zitting in het bestuur en levert de voorzitter.

ART
De stichting ART stelt zich tot doel het verhogen van het diefstalpreventieniveau van tweewielige voertuigen (fietsen, snor- en bromfietsen en motorrijwielen).
De sectie Fietsen van RAI Vereniging heeft zitting in het bestuur.

BOVAG
BOVAG is een brancheorganisatie van ondernemingen die zich met mobiliteit bezighouden; bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in personenauto’s, bedrijfsauto’s en trucks, tweewielers, caravans, aanhangwagens, motorenrevisie, autoverhuur, autowassen, verkeersopleidingen en tankstations.

CBR
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Een privaatrechtelijke stichting die door de minister van Verkeer en Waterstaat belast is met een verkeersveiligheidstaak: het beoordelen van de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders, en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek.
RAI Vereniging heeft zitting in de commissie toelating examenvoertuigen.

evofenedex 
evofenedex is dé vereniging voor bedrijven met een logistiek of internationaal belang.Met ruim 15.000 leden is evofenedex een krachtig collectief van handelaren, producenten en exporteurs die samen werken aan 360 graden logistiek en internationaal ondernemen.

Fietsersbond
De Fietsersbond is de grootste belangenvereniging voor fietsers in Nederland. Met 150 plaatselijke afdelingen en ca. 30 medewerkers op het Landelijk Bureau werkt de Fietsersbond o.a. aan comfortabele en snelle fietsroutes, meer en betere stallingen, aanpak van fietsdiefstal en grotere verkeersveiligheid voor fietsers.

HAN Automotive
Expertisecentrum HAN Automotive is onderdeel van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en stelt kennis van automotive beschikbaar voor het bedrijfsleven. Daarnaast biedt HAN verschillende opleidingen en cursussen op het gebied van automotive, waaronder HTS Autotechniek.

Innovam Groep
Innovam Groep is het opleidingsinstituut van de mobiliteitsbranche.
RAI Vereniging heeft 1 bestuurszetel.

IVA Driebergen
IVA Driebergen, Instituut voor Autobranche en Management.

IvDM (Instituut voor Duurzame Mobiliteit)
Kenniscentrum van BOVAG en RAI Vereniging voor een duurzame toekomst.
RAI Vereniging participeert, samen met BOVAG, in het bestuur.

Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV)
De KNMV is een in 1904 opgerichte landelijke, door de overheid erkende, vereniging van motorrijders en motorsporters. 

Koninklijk Nederlands Vervoer
Werkgeversorganisatie in het beroepsgoederen- en beroepspersonenvervoer.

MKB Nederland
Bij MKB Nederland zijn 135 brancheorganisaties en 250 regionale en lokale ondernemersverenigingen aangesloten.

Motorplatform
Het motorplatform is een overlegorgaan waarin overheid, verkeers(veiligheids)organisaties, brancheorganisaties en belangenorganisaties samenwerken aan de verbetering van de verkeersveiligheid voor motorrijders.
De sectie Motoren van RAI Vereniging is lid van het Motorplatform.

Motorrijders Actie Groep (MAG)
De in 1988 opgerichte Motorrijders Actie Groep (MAG) is een belangenvereniging voor en door motorrijders, die zich richt op collectieve belangenbehartiging op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Nationale Autopas (NAP)
Stichting Nationale Auto Pas registreert kilometerstanden van auto’s. Door het verzamelen van zoveel mogelijk kilometerstanden van zoveel mogelijk auto’s wordt de kans op tellerfraude verkleind.
RAI Vereniging heeft twee zetels in het bestuur; de overige zetels worden ingenomen door BOVAG en VNA.

NDL
NDL (Nederland Distributieland) is de vereniging van en voor de logistieke, multimodale sector.

RDW
De RDW voert wettelijke- en andere door de verschillende ministeries opgedragen taken uit. RDW volgt de totale levensloop van voertuigen en de bijbehorende documenten, vanaf de ontwikkeling van een nieuw model tot en met de demontage.

S.A.F.E. (Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal)
S.A.F.E. is een onafhankelijke stichting die zich inzet om het aantal fietsdiefstallen terug te dringen, de aangiftebereidheid te verhogen en de economische en sociale schade te reduceren. RAI sectie Fietsen is lid van de Raad van Advies.

Scooter Recycling Nederland (SRN)
SRN is het Nederlandse recyclingsysteem voor brom- en snorfietsen, ofwel brommers en scooters tot 50cc. SRN is een initiatief van RAI Vereniging en BOVAG om op een maatschappelijk verantwoorde manier scooters, brom- of snorfietsen te recyclen, nieuwe grondstoffen beschikbaar te maken en milieugevaarlijke stoffen op de juiste wijze af te voeren. RAI sectie Scooters heeft zitting in het bestuur van SRN.

Stichting Landelijk Fietsplatform
Het Fietsplatform is opgericht als onafhankelijk coördinatiepunt/samenwerkingsverband voor het recreatieve fietsen in ons land. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van: ANWB, Fietsersbond, Nederlandse Toer Fiets Unie, RAI sectie Fietsen (vertegenwoordiger fietsbranche) en de provincies. Het Fietsplatform is aangesloten bij de ECF (European Cyclists’ Federation).

STIBA
STIBA is de brancheorganisatie en belangenbehartiger van gecertificeerde voertuigdemontagebedrijven in Nederland en partner van RAI Vereniging bij ARN.

Stibat
Stibat faciliteert alle spelers die betrokken zijn tijdens de levenscyclus van batterijen en accu’s. Stibat streeft naar maximaal hergebruik van producten en grondstoffen en zorgt voor een veilige en verantwoorde verwerking van batterijen en accu’s. RAI sectie Fietsen heeft zitting in de Raad van Advies van Stibat.

SWOV
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek.
RAI Vereniging maakt deel uit van het bestuur.

Transport en Logistiek Nederland
Belangenbehartiger van het wegvervoer.

Verbond van Verzekeraars
Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van in Nederland werkzame particuliere verzekeraars. Namens de leden (de verzekeraars) onderhoudt het Verbond intensieve contacten met nationale en Europese politici en bewindslieden, met buitenlandse zusterorganisaties en met andere brancheorganisaties en belangenbehartigers zoals de Consumentenbond, vakbonden en werkgeversorganisaties.

Vereniging VNO-NCW
De grootste ondernemersorganisatie van Nederland.
RAI Vereniging participeert in diverse commissies van VNO/NCW, waarbij afdeling Auto's zowel invloed kan uitoefenen op als betrokken blijft bij het VNO/NCW-beleid.

Veilig Verkeer Nederland
Veilig Verkeer Nederland staat voor veilig verkeer. Voor kinderen, ouders, jongeren, ouderen, fietsers, automobilisten, bromfietsers, kortom voor iedereen.
De secties Zware Bedrijfswagens en RAI CarrosserieNL zijn sponsor van de actie 'Veilig op Weg'.