Kenteken landbouwvoertuigen door sterke gezamenlijke lobby

27 februari 2013

Al sinds 2011 bepleitte RAI Vereniging, samen met onder meer de collega-brancheorgansiaties TLN en Cumela, het verplicht stellen van kentekens voor landbouwvoertuigen. Daarin is nu succes geboekt, want de Tweede Kamer heeft gistermiddag een motie aangenomen die minister Melanie Schultz vraagt om dit te regelen.

tractor in stad

Kentekening van tractoren en andere landbouwvoertuigen is belangrijk omdat daarmee verkeersveiligheid wordt verbeterd en oneigenlijke concurrentie wordt voorkomen. Vooral in de bouw ondervind men immers serieuze concurrentie van het oneigenlijk gebruik van landbouwvoertuigen voor transporttaken. Deze voertuigen worden ook steeds vaker in verstedelijkt gebied ingezet.

Gelijke monniken, gelijke kappen
Door de snelle technische ontwikkeling is een landbouwvoertuig voor sommige ondernemers een alternatief geworden voor bijv. kippers, terwijl een landbouwvoertuig op basis van zijn oorspronkelijke taak door veel minder regels is omgeven. Denk aan rijbewijs, veiligheidsvoorzieningen, leeftijd bestuurder, snelheid etc.

Voor veel van deze zaken zijn wel degelijk wettelijke regels, maar door de invoering van een eigen kenteken kunnen deze nu ook eindelijk worden gehandhaafd. Gelijke monniken, gelijke kappen dus.

Lobbysucces
Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) riep minister Schultz van I&M vorige maand op om van de kentekening werk te maken. De bewindsvrouw gaf toen aan dat ze dat zeker gaat doen als een meerderheid in de Kamer haar daar om vraagt. Dat gebeurde dus gistermiddag toen een motie van Kuiken, gesteund door andere partijen, werd aangenomen.

Afdeling Speciale Voertuigen is blij met dit lobbysucces, waarin krachtig werd samengewerkt met TLN en Cumela. De reacties hierop zijn gemengd. Zo zijn bijvoorbeeld de Fietsersbond en de ANWB er, met name vanuit oogpunt van verkeersveiligheid, verheugd over maar is LTO er als agrarische brancheorganisatie minder enthousiast over.

Motie aangenomen, hoe verder?
Het ministerie zal nu met voorstellen komen hoe zij de motie wil gaan uitvoeren. RAI Vereniging zal het ministerie bij het formuleren van deze voorstellen gevraagd en ongevraagd van suggesties en advies voorzien. Deze voorstellen gaan vervolgens naar de Eerste en Tweede Kamer, waarna de wetgeving een feit is.

Meer informatie: Remco Tekstra