T-rijbewijs voor tractoren op komst

23 juni 2013

Het kabinet heeft ingestemd met de invoering van een rijbewijs voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met een beperkte snelheid. Deze mogen straks alleen nog de openbare weg op als de bestuurder in het bezit is van het nieuwe T-rijbewijs.

tractor in stad

Voor het besturen van een trekker op bijvoorbeeld een akker, is het rijbewijs niet nodig. Het T-rijbewijs is te behalen vanaf 16 jaar.

In de afgelopen jaren is de verkeersveiligheid in Nederland sterk verbeterd. Het aantal ongelukken waarbij landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met een beperkte snelheid betrokken waren, is echter relatief hoog gebleven. De slachtoffers waren voornamelijk voetgangers, fietsers en automobilisten; niet de bestuurders van trekkers zelf.

Daarnaast nemen dit soort voertuigen steeds vaker deel aan het verkeer op de openbare weg. Door de instelling van het T-rijbewijs kan worden getoetst of iemand beschikt over de daarvoor benodigde kennis, rijvaardigheid en rijgeschiktheid.

Remco Tekstra, secretaris afdeling Speciale Voertuigen van RAI Vereniging, is blij met de komst van het T-rijbewijs. “Dit is een belangrijke stap in het verkeersveiliger maken van landbouwvoertuigen, die we steeds vaker aan het gewone verkeer zien deelnemen. Wij spannen ons daarvoor ook in, samen met enkele collega-brancheorganisaties. Bijvoorbeeld met de recent gelanceerde website www.veiliglandbouwverkeer.nl. Daarbij maakt een T-rijbewijs ook de concurrentie eerlijker tussen trekkerbestuurders en chauffeurs van voertuigen waarvoor nu al wel pittige rijvaardigheids- en vakbekwamheidseisen gelden.”

Trekkerrijbewijs omruilen
Door de invoering van het T-rijbewijs komt het certificaat van vakbekwaamheid ('trekkerrijbewijs jeugdigen') te vervallen. Houders daarvan hebben na invoering een jaar de tijd om het om te wisselen voor een T-rijbewijs. Mensen die op het moment van invoering een B-rijbewijs hebben, kunnen nog tien jaar het T-rijbewijs krijgen zonder aanvullend examen.

Voor het besturen van bepaalde voertuigen, zoals straatveeg- en maaimachines, is het niet nodig een T-rijbewijs te hebben.

Per 1-1-2015
De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het streven is om de wet op 1 januari 2015 in te laten gaan.

Meer informatie: Remco Tekstra