Nieuwe voorstellen Duitsland tot aanpassing eisen stootbalk

30 september 2013

Duitsland is van mening dat de eisen voor de stootbalk voor bedrijfsvoertuigen, zoals die in ECE Reglement R58 staan, aangepast zouden moeten worden.

stootbalk

Duitsland heeft die visie in 2012 kenbaar gemaakt bij WP29 van de ECE die gaat over R58. Op basis van commentaar is het voorstel toen vervolgens aangenomen, maar Duitsland heeft nu een gewijzigd voorstel ingediend.Duitsland pleit voor aanpassing van de eisen voor de stootbalk achter; de internationale eisen staan in ECE Reglement 58.

Duitsland heeft begin 2012 een eerste voorstel tot wijziging bij de ECE ingediend als een zogenoemd ‘informal document’; belangrijk aspect daarvan was de verhoging van de testkrachten.

Vanuit de industrie is er veel weerstand tegen de voorstellen; om die reden is er in juni 2012 een internationale werkgroepbijeenkomst geweest over hoe het nu verder moet.

Dat overleg heeft ook aangetoond dat er veel verschillende meningen bestaan. De industrie is sterk gekant tegen de voorstellen. De andere overheden spreken zich niet concreet uit tegen het voorstel, wat waarschijnlijk te maken heeft met de basis van de voorstellen: (meer) veiligheid. Voor overheden blijkt het lastig te zijn om daar zeer kritisch over te zijn; bezwaren vanuit bijvoorbeeld kostenoogpunt worden door overheden niet snel naar voren gebracht.

De verdeeldheid heeft toen wel opgeleverd dat de Duitse overheid het voorstel voorlopig ingetrokken heeft; het Duitse instituut BAST heeft o.a. een impact assesment gedaan.

Mede op basis van de uitkomsten daarvan heeft de Duitse overheid in juli een aangepast voorstel ingediend bij de GRSG-werkgroep vanWP29 van de ECE. 

Meer informatie: Kees Pereboom