Eerste Hulp bij Aanbesteden

9 juli 2013

De nieuwe Aanbestedingswet moet het sinds 1 april 2013 voor ondernemers makkelijker maken om opdrachten van de overheid te verkrijgen. MKB Nederland schreef een handleiding om dat met succes te doen.

Ondergronds afval ophalen

In Nederland wordt op jaarbasis voor circa € 60 miljard aan overheidsopdrachten via aanbestedingsprocedures vergeven. Zo’n 10 procent van het bruto binnenlands product! Nog steeds is het zo dat kleine en middelgrote ondernemingen daarvan niet optimaal profiteren. 

Handleiding
Reden voor MKB Nederland om een handleiding te schrijven die ondernemers kort en overzichtelijk wegwijs maakt in de eerste stappen van het aanbesteden. Daarin komen de nieuwe wet Aanbesteden, de procedure, het inschrijven op een aanbesteding en wat je kunt doen bij ongeoorloofde praktijken uitgebreid aan de orde.

U kunt het boek hiernaast downloaden.