EU-lidstaten oneens over CO2-normering personenauto's

17 oktober 2013

De Europese milieuministers zijn het afgelopen maandag niet eens geworden over de aanscherping van de normen voor CO2-uitstoot van personenauto’s en lichte bedrijfswagens per 2020.

CO2

Het gaat hier om de zogenaamde ’95-gramsnorm’. Met name Duitsland bleek grote bezwaren te hebben tegen de voorstellen zoals eerder ter tafel waren gekomen en kon hierbij op voldoende steun van andere lidstaten rekenen.

In juni leek het er nog op dat er een compromis was bereikt over het verregaand aanscherpen van de CO2-eisen voor personenauto’s; deze zouden per 2020 niet meer dan 95 gram CO2 per kilometer mogen uitstoten.

Uitstel naar 2024?
In de maandag gehouden vergadering van de Europese milieuministers (Milieuraad), waabij Nederland werd vertegenwoordigd door staatssecretaris Wilma Mansveld, kon daarover geen overeenstemming worden bereikt. Vooral Duitsland heeft grote moeite met de voorgestelde norm en pleit voor uitstel van de ingangsdatum, naar 2024.

De Duitse milieuminister Peter Altmaier benadrukte dat ook zijn land zeer hecht aan groenere auto’s, maar dat dit niet ten koste mag van de concurrentiekracht van de Europese autoindustrie en de werkgelegenheid ‘in de groeimotor van de EU-economie’ niet in gevaar mag brengen. Altmaier kreeg daarin onder meer steun van Polen, Slowakije, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. Mansveld reageerde teleurgesteld en noemde het Duitse voorstel “teleurstellend” en “een gemiste kans”.

Vervolg
Diverse lidstaten willen over de voorliggende situatie de komende weken in gesprek gaan, onderling en met het Europese Parlement en de Europese Commissie. Behandeling van dit onderwerp in een vergadering het voltallige Europese Parlement wordt op z’n laatst voorzien voor januari 2014.

Haalbare termijnen
RAI Vereniging drong eerder ook al aan op haalbare aanloop- en ingangstermijnen, waarbij rekening wordt gehouden met het extreem zware weer waarin de autoindustrie zich bevindt. ACEA heeft op de jongste ontwikkeling nog niet formeel gereageerd.

Meer informatie: Wijnand de Geus