Europees akkoord over aanpassing APK

23 december 2013

Eerder berichtten wij u over de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de lidstaten over de harmonisatie van de APK-wetgeving. De Europese Commissie heeft hier vorig jaar voorstellen toe ingediend, welke door de EU-lidstaten als te verregaand werden ingeschat. Zo gaven de lidstaten in een eerder stadium aan geen heil te zien in een periodieke keuring voor onder meer lichte aanhangwagens en gemotoriseerde tweewielers.

APK

Vlak vóór de zomer sprak het Europees Parlement zich juist uit vóór dergelijke keuringen. Omdat de wensen van de twee besluitorganen ver uiteen leken te liggen, zijn onderhandelingen gevoerd die vorige week hebben geleid tot een compromis.

Compromis onderhandelaars Raad en EP – permanente vertegenwoordigers steunen
Het genoemde compromis wordt gedragen door de onderhandelaars van de Raad (de EU-lidstaten), het Europees Parlement en het comité van permanente vertegenwoordigers. Het zal in het voorjaar van 2014 in plenaire stemming worden gebracht in het Europees Parlement en de Raad. Als beiden organen formeel akkoord hebben gegeven, hebben lidstaten drie jaar om de benodigde maatregelen te nemen om de wetgeving in te voeren.

Voornaamste elementen aangepaste, geharmoniseerde APK
De voornaamste elementen van het compromis dat bereikt is zijn terug te lezen in de download hiernaast (eerst inloggen).