Aanloop naar Autobrief 2

9 januari 2014

In een gisteren gehouden ‘hei-sessie’ heeft de Commissie Strategische Beleidsvoorbereiding van afdeling Auto’s zich gebogen over onze inbreng in de komende discussies over Autobrief 2.

Euro's

De Commissie bereidt een advies aan het Dagelijks Bestuur voor. De komende maanden gaat de branche immers in gesprek met de politiek over Autobrief 2.

Daarin moet een robuust en toekomstbestendig stelsel van autobelastingen voor de komende jaren worden vastgelegd. Vertegenwoordigers van de auto-industrie hebben op 29 januari in Den Haag al een eerste ontmoeting met Weekers.

Marktverstoringen
Onderwerpen van gesprek waren onder meer de toekomstige vormgeving van de BPM en hoe een andere wijze van MRB-heffing bij kan dragen aan een verdere verduurzaming van het wagenpark in Nederland. Belangrijkste punt dat de commissie wil aanpakken is het beperken van ongewenste marktverstoringen. Hiervoor zal zij ook voorstellen doen aan Dagelijks en Algemeen Bestuur.

Meer informatie: Wijnand de Geus