Beleidsregel keuring en ontheffingsverlening LZV aangepast

10 januari 2014

Door de komst van de ééndelige kentekencard moest ook de ‘Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV’ worden aangepast.

LZV

Daarbij is gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om enige technische keuringseisen en voorschriften bij de ontheffing te verhelderen en de overgangsregeling te schrappen. De aangepaste bepalingen zijn op 1 januari 2014 in werking getreden.

De aanpassingen m.b.t. de ééndelige kentekencard zijn het her en der vervangen van de zinsnede ‘aantekening op het kentekenbewijs’ door ‘aantekening op het kentekenbewijs dan wel aantekening in het kentekenregister’.

De overige aanpassingen in de tekst zijn verduidelijkingen en het corrigeren van wat kleine taalkundige onvolkomenheden.

Verduidelijkingen:

Duidelijker is aangegeven dat trekkende motorrijtuigen, met uitzondering van trekkers van opleggers, als aanvullende keuringseis LZV-geschiktheid voorzien moeten zijn van gesloten afscherming.

verhelderen dat ook voor trekkers van opleggers als aanvullende eis geldt dat zij moeten zijn voorzien van opvallende markering.

De keuringseis LZV voor zijdelingse afscherming geldt ook voor voertuigen die in de wetgeving bij reguliere combinaties uitgezonderd zijn. Dit is een voorzetting van het eerdere beleid dat deze uitzonderingen in de Richtlijn niet geldig zijn binnen LZV.

Ook wordt aangegeven welk soort voertuigen niet hoeven te voldoen aan de afscherming. Dit betreft de dolly die een gemonteerde koppelingsschotel heeft om een oplegger voort te bewegen. Opleggers die voorzien zijn van een koppelingsschotel vallen hier niet onder en moeten dus aan de afscherming voldoen.

Ten behoeve van transporteur en handhaving, is expliciet opgenomen dat elk trekkend en getrokken voertuig in een LZV moet zijn gekeurd op LZV-geschiktheid en derhalve ook moet zijn voorzien van de aantekening LZV in het kentekenregister of een LZV-attest, indien het een buitenlands voertuig betreft. Bij ontbreken hiervan is sprake van een illegaal samenstel van voertuigen. Deze beperking was voorheen opgenomen in het ontheffingsbesluit.

Ook bij gebruik moet aan de LZV-keuringseisen worden voldaan. Zo wordt voorkomen dat voertuigen achteraf modificaties krijgen die niet aan de LZV-geschiktheidseisen voldoen.

Download tekst
Een afdruk van de tekst van de tekst van de ‘Beleidsregel keuring en ontheffingsverlening LZV’ zoals die nu per 1 januari 2014 luidt (met markering van de verschillen t.o.v. de oude tekst), kunt u hiernaast downloaden.

Meer informatie: Kees Pereboom