APK voor GT op de lange baan

17 januari 2014

Eind december informeerden wij onze leden over het in Brussel rond de ‘Europese APK’ gesloten compromis. Minister Schultz Van Haegen informeerde vorige week de Tweede Kamer met een brief in kort bestek over de inhoud daarvan.

Motorfiets

Wij hebben voor u, specifiek over gemotoriseerde tweewielers, het volgende uit haar brief gelicht:

Motorfietsen gaan vanaf 2022 onder de Europese APK-plicht vallen, maar lidstaten mogen deze uitzonderen voor de APK als zij eenzelfde resultaat kunnen bereiken voor de verkeersveiligheid met alternatieve maatregelen.

De lidstaten krijgen ook de vrijheid om APK-frequentie en keuringseisen bij motoren volledig zelf te bepalen.

Er komt voorlopig geen Europese APK-plicht voor brom- en snorfietsen. De Europese Commissie wordt opgedragen een uitgebreid onderzoek te doen naar de effecten van het opnemen van deze voertuigen onder de APK-plicht, voordat zij weer met nieuwe voorstellen voor wetgeving kan komen.

Lange baan
Bovenstaande betekent dus dat er de komende jaren geen sprake zal zijn van een APK-plicht voor gemotoriseerde tweewielers. Zelfs als vanaf 2022 een APK voor motorfietsen zou worden ingevoerd, is Nederland volledig vrij om deze zelf in te richten.

Dit compromis sluit ook goed aan bij ons standpunt dat technische keuringen altijd aantoonbaar effect moeten op het verbeteren van de verkeersveiligheid én het milieu. Wat nu in de EU besloten is, doet daar recht aan.

Meer informatie: Gemma Warmerdam