Brandstoffenmix centraal in uitwerking Energieakoord

29 januari 2014

RAI Vereniging is als ondertekenaar nauw betrokken bij de uitwerking van een succesvolle aanpak voor de in het SER Energieakkoord geformuleerde doelstellingen. Voor onze branche is daarbij een cruciaal onderwerp het uitwerken van wat als werktitel heeft ‘visie op de brandstoffenmix’.

SER

Huiselijk gezegd betekent dat antwoord op de vraag: ‘waar rijden, varen en vliegen we straks op als ons doel is verkeer en vervoer op termijn CO2-neutraal te laten zijn’. Dat zal een mix van bijvoorbeeld LNG/CNG, groengas, diesel, benzine, waterstof, elektriciteit en biobrandstoffen zijn. De afgesproken doelstellingen zijn immers zo ambitieus dat we al het beschikbare daarvoor moeten inzetten.

Project brandstoffenmix
Deze week is, onder regie van het ministerie van IenM, een start gemaakt met het project, dat nog voor de zomer moet leiden tot een eindadvies over de brandstoffenmix. Voor het zover is staan nog 6 vergaderdagen, aan 7 tafels, met meer dan 100 deelnemers gepland. Het zal een tijdintensief, en mogelijk ook moeizaam, proces zijn omdat niet alle betrokken partijen hetzelfde denken over de optimale brandstoffenmix. Over dit onderwerp zult u de komende maanden dus ongetwijfeld nog veel van ons horen.

Technologieneutraal
Voor RAI Vereniging staat ‘technologieneutraliteit’ voorop. Dus niet de specifieke technologie/brandstof die wordt ingezet is van belang, maar alleen de daarmee te behalen milieudoelen telt.

Jaap Tuinstra, die als manager Duurzaamheid en Techniek aan tafel zit verduidelijkt: “Ik proef soms bij partijen de neiging om te denken dat er één oplossing is voor het CO2-vraagstuk. Maar willen we op een robuuste manier de toekomst vormgeven, dan ben ik ervan overtuigd dat we een brandstoffenmix in de volle breedte nodig hebben, met een bijhorende, goed dekkende infrastructuur.”

Leden betrokken
Binnen RAI Vereniging vervult de Commissie Strategische Beleidsvoorbereiding van afdeling Auto’s een belangrijke coördinerende rol; meerdere leden van diverse merken brengen hun specifieke kennis in. RAI Vereniging is nauw betrokken bij de discussie aan de diverse tafels en ook individuele leden zijn uitgenodigd om deel te nemen.

Meer informatie: Jaap Tuinstra