Regelgeving oploopremmen bij autonome aanhangwagens

21 februari 2014

Op basis van de GSR moet voor remmen ECE Reglement 13 worden toegepast. Daarin is bepaald dat aanhangwagens van de categorie O2 (GVW 0,75 – 3,5 ton) niet voorzien mogen zijn van een oplooprem, m.u.v. middenasaanhangwagens.

aanhangwagen

Zoals bekend zal zijn, wordt op basis van de GSR (Verordening 661/2009) bij de typegoedkeuring / toelating voor veel onderwerpen overgeschakeld van de Richtlijn naar het Reglement. Ook voor remmen. Dat betekent dus de toepassing van Reglement 13.

Dat geldt – op basis van de GSR – voor nieuwe typegoedkeuringen per 29 oktober 2012, en voor nieuwe registraties (van voertuigen met een typegoedkeuring) per 29 oktober 2014.

Voor individuele toelating hanteert NL / de RDW normaal gesproken de eerste datum (hier dus 29 okt 2012), maar in dit geval zijn aanpassingen aan de Regeling Voertuigen nodig, die nog niet gereed waren.

De geplande ingangsdatum voor de toepassing van de Reglementen bij individuele toelating is nu 1 juli 2014.

Concreet in R13
In artikel 5.2.2.2 van R13 staan de bepalingen omtrent het soort remsysteem van aanhangwagens van de categorie O2 (aanhangwagens en opleggers met een maximummassa van meer dan 0,75 t, doch niet meer dan 3,5 t).

“5.2.2.2. Aanhangwagens van categorie O2 moeten zijn uitgerust met een bedrijfsremsysteem van het type continu, halfcontinu of oploop. Het laatstgenoemde type is alleen toegestaan voor middenasaanhangwagens. Elektrische remsystemen volgens bijlage 14 bij dit reglement zijn echter wel toegestaan.”

Dus: een mechanische oplooprem bij een niet-middenasaanhangwagen (categorie O2) is op basis van Reglement 13 niet toegestaan.

De complete tekst van R13 kunt u desgewenst hiernaast downloaden.

Meer informatie: Kees Pereboom


Downloads