Wijziging douanewetgeving: invoer nieuwe auto's kan duurder worden

17 maart 2014

Per 1 november 2013 trad de nieuwe communautaire douanewet, de Union Customs Code (UCC) in werking. Deze inwerkingtreding heeft niet direct gevolgen. Pas op zijn vroegst op 1 mei 2016 is de UCC in de gehele Europese Unie (EU) van toepassing.

Douane

Vóór 1 mei 2016 moeten de uitvoeringsbepalingen op het UCC definitief worden vastgesteld. Momenteel verschijnen er concepten van uitvoeringsbepalingen, de laatste dateert van 13 januari 2014, die met name door internationaal opererende bedrijven en branchevertegenwoordigers stevig worden bediscussieerd.

Alhoewel de uitvoeringsbepalingen nog aan wijziging onderhevig kunnen zijn, zullen wij hieronder op enkele voor de automotive branche van belang zijnde maatregelen ingaan.

Douanewaarde
Onder de werking van de huidige wetgeving mag in een keten van koop en verkoop die plaatsvindt voor de invoer in de EU elke transactie uit die keten dienen als basis voor de vaststelling van de douanewaarde.

First sale for export
Veel bedrijven, waaronder auto-importeurs, behalen momenteel besparingen op het douanerecht door gebruik te maken van de zogenaamde ‘first sale for export’, zijnde een verkoop aan een tussenpersoon buiten de EU. Dit systeem maakt het mogelijk om bijvoorbeeld royalty’s buiten de douanewaarde te laten.

Uit de nu ter discussie staande uitvoeringsbepalingen blijkt dat de Europese wetgever voornemens is de regels zodanig te wijzigen dat geen gebruik meer gemaakt kan worden van de first sale for export. Slechts de laatste koop–verkooptransactie die onmiddellijk voorafgaat aan het doen van de aangifte ten invoer zou nog kunnen dienen als basis voor de vaststelling van de douanewaarde.

Het zal duidelijk zijn dat deze transactie vaak tot een hogere douanewaarde leidt dan de douanewaarde die is vastgesteld op basis van een factuur die ziet op een eerdere transactie.

Royalty’s
Daarnaast bestaat het voornemen om royalty’s die zien op ingevoerde goederen altijd in de douanewaarde te begrijpen, dus ongeacht of de verkoper van de goederen of een met hem verbonden persoon betaling van de royalty verlangt.

In ontwikkeling
Zoals gezegd, de uitvoeringsbepalingen staan nog ter discussie, dus de regels kunnen nog wijzigen. Daarnaast kan ook de datum van inwerkingtreden nog wijzigen in een latere datum.

Wij zullen u op de hoogte houden. Mocht u nu reeds vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact op te nemen.

Meer informatie: Wijnand de Geus